Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personální marketing

Personální marketing


Kategorie: Marketing, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií, Zlín

Charakteristika: Tato práce seznamuje s personálním marketingem. Uvádí jeho velmi stručnou charakteristiku. Seznamuje s podstatou a zaměřením personálního marketingu. V závěru zmiňuje marketingový mix.

Obsah

1.
Personální marketing - úvod
2.
Podstata personálního marketingu
3.
Zaměření personálního marketingu
4.
Marketingový mix ("4P")

Úryvek

"2. Podstata personálního marketingu

Podstatou personálního marketingu je, že zvolením vhodných nástrojů je možné zaměřit se na zvolený segment trhu práce a stát se atraktivním zaměstnavatelem právě pro uchazeče, které společnost hledá.
Výhody funkčního a efektivního personálního marketingu jsou:
• usnadnění,
• zrychlení,
• „zlevnění“ obsazování volných pracovních míst,
• a stabilizování zaměstnanců společnosti.

Při takovém postupu se uchazeč o zaměstnání stává „klientem“, o jehož přízeň se firma uchází. Management firmy dělá vše pro získaní vynikajících zaměstnanců, jejich udržení a stabilizaci. Funkční a efektivní personální marketing přináší firmě nemalé konkurenční výhody na trhu práce.

Povinností personálního marketingu je, že musí vždy ladit s:
• firemní komunikací,
• podnikovou kulturou,
• personální politikou společnosti,

…jinak není možné dosáhnout dlouhodobých výsledků.

3. Zaměření personálního marketingu

Aby firmy našly co nejkvalitnější zaměstnance, realizují personální marketing, který můžeme chápat jako strategii působení na:
• potenciální zaměstnance,
• stávající zaměstnance.

Ve vztahu k nim (potencionálním i stávajícím zaměstnancům) má personální marketing podobné zadání jako marketing ve vztahu k zákazníkům: dostat se k nim se svou nabídkou jako první, vědět o nich co nejvíce a být u nich zapsán jako atraktivní zaměstnavatel."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Seminární práce do předmětu Personální management - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x494ffd6e691a0.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Personalni_marketing.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse