Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personální nástroje vedení projektového týmu

Personální nástroje vedení projektového týmu

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ukazuje využití hodnocení a motivace pracovníků jako nástrojů pro vedení projektového týmu. V obou případech se zabývá nejen metodikou, způsobem provedení, průběhem, ale i výhodami a nevýhodami použitých nástrojů.

Obsah

1.
Hodnocení pracovníků
1.1
Neformální hodnocení
1.2
Formální hodnocení
2.
Úkoly hodnocení pracovníků
3.
Možnosti využití hodnocení pracovníků v podniku
4.
Při hodnocení práce je třeba
5.
Metody hodnocení
5.1
Neanalytické metody
5.2
Analytické metody
6.
Základní funkce hodnocení
7.
Úloha personalistů při hodnocení
8.
Význam hodnocení
9.
Hodnocení jako sociální proces
10.
Metody hodnocení
11.
Formy hodnocení
12.
Motivace
12.1
Subjektivní a objektivní aspekt
12.2
Základních oblasti
13.
Metody hodnocení
13.1
Neanalytické metody
13.2
Analytické metody

Úryvek

"Hodnocení se může přednostně zaměřit buď na výsledky práce nebo na pracovní chování pracovníka.

V případě, že se zaměří na pracovní výsledky , bude operovat s charakteristikami, jako jsou množství, kvalita, včasnost, náklady aj. – tedy charakteristikami dobře měřitelnými a objektivně zjistitelnými.

Pracovní chování pracovníka, bude operovat s charakteristikami, je iniciativa, rozvážnost, kritičnost, schopnost vést, schopnost se rozhodovat, disciplinovanost, technické znalosti, píle, kvalita práce, ochota, snaha šetřit materiál a zařízení, umění jednat s lidmi atd.

Hodnocení na základě výsledků práce a hodnocení na základě pracovního chování pracovníka je třeba ještě doplnit hodnocením toho, do jaké míry pracovní schopnosti ( dovednosti, znalosti, vzdělání, charakteristiky osobnosti apod.) odpovídají formální požadavkům pracovního místa daným jeho specifikací.

Úkoly hodnocení pracovníků jsou následující:
1) rozpoznat stávající úroveň pracovního výkonu jednotlivce
2) rozpoznat silné a slabé stránky pracovníka
3) umožnit pracovníkovi zlepšit svůj výkon
4) vytvořit základnu pro odměňování pracovníka podle jeho přispění k dosažení podnikových cílů
5) motivovat pracovníky
6) rozpoznat potřeby v oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků
7) rozpoznat potenciál pracovního výkonu pracovníků
8) vytvořit podklady pro plánování následnictví a kariéry
9) vytvořit podklady pro rozmisťování pracovníků
10) vytvořit podklady pro posuzování efektivnosti výběru pracovníků a vhodnosti metod výběru
11) vytvořit podklady pro hodnocení efektivnosti vzdělávání pracovníků a účinnosti vzdělávacích programů
12) vytvořit podklady pro plánování pracovníků (plánování potřeby, ale i plánování zdrojů pracovních sil, v tomto případě vnitřních).
13) Vytvořit podklady pro stanovování budoucích pracovních úkolů organizace

Možnosti využití hodnocení pracovníků v podniku jsou následující:
1) zlepšení pracovního výkonu
2) odměňování podle zásluh
3) informování pracovníků o požadavcích práce
4) rozhodování o povýšení pracovníků¨
5) poskytování rad pracovníkům
6) motivování pracovníků
7) hodnocení rozvojového potenciálu pracovníků
8) rozpoznávání potřeb vzdělání pracovníků
9) zlepšování vztahů mezi pracovníky a jejich nadřízenými
10) pomoc pracovníkům při stanovování cílů jejich kariéry
11) efektivnější přidělování pracovních úkolů
12) rozhodování a převedení pracovníků na jinou práci
13) rozhodování o vysazení z práce nebo ukončení pracovního poměru
14) jedno z východisek dlouhodobého plánování
15) vyhodnocování efektivnosti výběru a přijímání pracovníků

Hodnocení pracovníků je jedním z nejdůležitějších předpokladů plnění základních úkolů řízení lidských zdrojů: dát správného člověka na správné místo, optimálně využívat jeho schopnosti, formovat týmy, efektivně vést lidi a vytvářet zdravé mezilidské vztahy a realizovat personální a sociální rozvoj pracovníků.
při hodnocení práce je třeba:

o definovat účel hodnocení práce
o zajistit účast zainteresovaných stran
o výběr vhodných metod hodnocení práce, jež mohou být neanalytické nebo analytické povahy"

Poznámka

Seminárka z Manažera projektu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7529
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse