Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Personální písemnosti

Personální písemnosti

Kategorie: Korespondence

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá personálními písemnostmi. Uvádí náležitosti životopisu, pozvání ke konkurzu, pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o rekvalifikaci, výpovědi a pracovního posudku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Písemnosti při vzniku pracovního poměru
2.1.
Žádost o místo
2.2.
Životopis
2.3.
Pozvání ke konkurzu
2.4.
Pracovní smlouva
2.5.
DPP a DPČ
2.6.
Dohoda o rekvalifikaci
3.
Písemnosti při ukončení pracovního poměru
3.1.
Dohoda o ukončení prac. poměru
3.2.
Výpověď
4.
Pracovní posudek

Úryvek

"Personální písemnosti

Personální agenda začíná písemnostmi při přijímání pracovníka. Uchazeči o zaměstnání píší žádosti o místo, ke kterým přikládají svůj životopis. Firmy posílají uchazečům pozvánky k pohovorům či konkurzům, dávají jim svůj osobní dotazník. Pokud je uchazeč přijat, uzavírá s ním firma pracovní smlouvu popř. dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti. Stále častěji se setkáváme také s dohodami o rekvalifikaci. Při ukončování prac. poměru se písemně vyhotovují buď dohody o ukončení pracovního poměru nebo výpovědi. Všechny tyto písemnosti mají úzkou návaznost na zákoník práce, který stanoví jejich formu /ústní či písemnou/ a základní náležitosti.

1.Písemnosti při vzniku pracovního poměru
Žádost o místo Žádost o místo píše uchazeč o zaměstnání. Je to jeho první kontakt s případným budoucím zaměstnavatelem, proto záleží jak na obsahu, tak na úpravě. Formální úprava je vizitkou pisatele. Žádost musí být naprosto bezchybná, přehledně upravená a vlastnoručně podepsaná. Náležitosti: - jméno, příjmení, adresa žadatele, které se umisťují: a/ buď do levého horního rohu žádosti b/ nebo se rovnoměrně uspořádají obdobně jako záhlaví firemního dopisu, - adresa firmy - píše se: a/ od levé svislice nebo b/ vpravo jako v obchodním dopisu, - zdroj informace o místě, o které uchazeč žádá, - nejvyšší dosažené vzdělání, kvalifikace, předcházející praxe, popř. její délka, důvod zájmu o místo. - závěrečná věta - vlastnoruční podpis

Žádost o místo se posílá doporučeně a přikládá se k ní životopis. Obě písemnosti se píší na čistý dopisní list formátu A4 a musí být naprosto bezchybné. viz ukázka
Životopis Životopis je vhodné napsat heslovitou formou, která je přehlednější než forma vyprávěcí. Náležitosti" - jméno a příjmení, - datum narození, - přesná adresa včetně PSČ, - rodinný stav, - nejvyšší dosažené vzdělání, datum jeho ukončení /popř. průběh dosahování jednotlivých stupňů vzdělání/, - délka dosavadní praxe a průběh zaměstnání, která pisatel dosud vykonával, - další znalosti a dovednosti, - zdravotní stav, - reference podají /nemusí být/ - místo a datum vyhotovení, - vlastnoruční podpis,

Úkol č. 17 V odborném tisku vyhledejte vhodný inzerát a na jeho základě vyhotovte čistopis Vaší žádosti o místo a vlastní životopis. Inzerát přiložte na volném listu

P O Z V Á N Í K E K O N K U R Z U
Dopisy, jimiž zvou firmy uchazeče o zaměstnání ke konkurzům nebo pohovorům, mohou mít například tuto formu: viz ukázka

Úkol č. 18 Na základě dispozic z úkolu č. 17 napište pozvánku, kterou Vás zvolená firma /viz předcházející inzerát/ zve ke konkurznímu řízení.

P R A C O V N Í S M L O U V A
Pokud se firma rozhodne žadatele o místo příjmout do pracovního poměru, uzavře s ním pracovní smlouvu. Její náležitosti upravuje zákoník práce. Pracovní smlouva musí mít písemnou podobu a její základní náležitosti jsou následující: - identifikační údaje zaměstnavatele i zaměstnance, - druh práce, na kterou je pracovník přijímán, - místo výkonu práce, - den nástupu do práce. Kromě toho se mohou v pracovní smlouvě dohodnout další podmínky, na kterých mají obě strany zájem. Pracovní smlouva má většinou formu předtisku /formuláře/, kam se doplňují jen proměnlivé údaje. Pracovní smlouvu si řada firem vyhotovuje sama, aby odpovídala jejím specifickým podmínkám. Obsah však musí respektovat ustanovení zákoníku práce, jinak je neplatná. Pracovní smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních - jedno pro zaměstnavatele a druhé pro zaměstnance. viz ukázka "

Poznámka

Některé informace obsažené v práci mohou být již neaktuální.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera176
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse