Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Personální plánování

Personální plánování


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve definuje personální plánování, vymezuje jeho cíle a ukazuje způsob získávání dat a práce s nim. Poté se věnuje personálnímu plánování, které probíhá v rámci firmy - oblasti, kterých se dotýká, prognózy a postupy.

Obsah

1.
Definice, cíle
2.
Povaha měkkých a tvrdých dat
3.
Externí zdroje personálního plánování
4.
Interní zdroje
5.
Postup plánování lidských zdrojů
6.
Prognóza potřeby pracovních sil v podniku
7.
Prognóza zdrojů pracovních sil
8.
Oblasti personální činnosti
9.
Plánovaný bod
9.1
Plány získávání a výběru zaměstnanců
9.2
Plány vzdělávání zaměstnanců
9.3
Plány rozmisťování pracovníků
9.4
Plány odměňování a produktivity práce
9.5
Plány pensionování a propouštění
9.6
Jaké vztahy udržovat s bývalými pracovníky důchodci

Úryvek

"Externí zdroje personálního plánování
- Tvrdá data především, od od profes. Institucí (ČSÚ), krajské divize, obyvatelstvo, výběrové šetření …sil.
- ministerstvo práce a sociálních věcí – průběh nezaměstnanosti
- ministerstvo školství a tělovýchovy mládeže – struktura studentů a absolventů
SLEPT analýza (vnějších podmínek)
S – sociální společenské podmínky
L – legislativní prostředí (věková hranice odchodu do důchodu, zákoník práce)
E – ekonomické prostředí a podmínky ( delší 3 roky, výrazný eko růst ->zvyšuje se dobrovolný odchod do důchodu
P – politické prostředí a podmínky
T – technologická

Interní zdroje
Jak tvrdá tak měkká firemní data, kterás e týkají firemní strategie, týkající se personálního auditu, indexu fluktuace a stability, nemocnosti
Tvrdá – hospodářské výsledky

Postup plánování lidských zdrojů

Informace - Analýza - Prognóza - Plán - Průběžná realizace a kontrola

Prognóza potřeby pracovních sil v podniku
- analýzy a informace podnikové a výrobní
- podnikové tendence technologie
- demograf. Struktura pracovníků
- mobilita pracovníků – vývojové tendence

Prognóza zdrojů pracovních sil
- současné využívání a perspektivní možnosti úspor
- populační vývoj ve státě i v bezprostředním zázemí Po
- situace na trhu práce ( lokální trh práce)
- profesně kvalifikační orientace lidí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4566f006f1dcf.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Personalni_planovani.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse