Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pěšky i autem ve společnosti jiných

Pěšky i autem ve společnosti jiných


Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi povrchně věnuje společenským pravidlům, která bychom měli respektovat při chůzi po chodníku. Popisuje také pravidla chování při nastupování a cestě autem. Uvádí, kde má sedět muž, kde žena apod.

Obsah

1.
Pravidla při chůzi pěšky
2.
Pravidla při cestě autem

Úryvek

"Možní se vám zdá, že chůze po chodníku nevyžaduje žádné úvahy o společenských okolnostech, ale to by byla chyba. I běžná procházka po ulici má svá pravidla. Především osoba váženější, společensky významnější, jde po naší pravé straně. Tam si vedeme ženu, hosta, klienta. Pravidlo pravé ruky ovšem neplatí absolutně; je-li to pro významnější osobu výhodnější nebo bezpečnější či komfortnější, půjdeme vpravo my. Jde-li muž se dvěma ženami, půjde uprostřed, aby se mohl věnovat oběma rovným dílem, ta váženější žena půjde vpravo.
Je-li jedna z žen zřetelně významná věkem nebo postavením, půjde uprostřed ona. Druhá žena půjde vpravo a muž půjde zcela vlevo, na nejméně významné pozici. Jde-li žena se dvěma muži, půjde uprostřed, váženější z mužů vpravo, další muž vlevo. Jdou-li dva páry vedle sebe, budou ženy uprostřed a muži na krajích, ten váženější z obou párů bude vpravo. Zúží-li se chodník, půjde v čele společensky nejvýznamnější, ledaže by šlo o nezvyklou situaci, kdy by bylo bezpečnější, aby šel muž jako první a ženu chránil před nečekaným rizikem.

V autě je nejvýznamnější místo vpravo vzadu. Sem posadíme ženu nebo hosta. Vzadu proto, že zadní sedadla jsou bezpečnější než přední, a vpravo, protože váženější osoba bude vystupovat u chodníku (v Londýně nebo Bombaji sedí ovšem váženější osoba vlevo).
Usedáme-li do vozu řízeného řidičem, otevřeme ženě (mužům obvykle ne) pravé zadní dveře. Všimneme-li si, že žena má krátkou sukni, jsme taktní a postavíme se k pravému zadnímu kolu, tak aby žena nastupovala zády k nám. Opatrně, abychom jí nepřivřeli plášť, sukni nebo nohu, dveře zavřeme a jdeme si sednout na druhé nejčestnější místo v autě, na levé zadní sedadlo, tak abychom měli váženou osobu po své pravici. Významného hosta nikdy nenecháváme sedět vzadu samotného. Jedeme-li na pracovní cestu se svou asistentkou, můžeme si sednout vedle řidiče."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48f5efbc6f129.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pesky_autem.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse