Název Goodness Staženo

Diplomatická mise a její poslání - výpisky z přednášky

Práce formou velmi stručných výpisků seznamuje s diplomatickou misí a jejím posláním, a také diplomatickými zástupci. Formou odrážek uvádí odborné, pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Humanitní - ostatní

273x

Kriminalistika

Úvod do kriminalistiky - předmět kriminalistiky, místo kriminalistiky v systému věd, systém kriminalistiky, metody kriminalistické vědy, společenská f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

270x

Teorie mezinárodních vztahů - přednášky

Jedná se o zpracovaný cyklus 13. přednášek z teorie mezinárodních vztahů, které se věnují oblastem jako historie mezinárodních vztahů od antiky, konce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Humanitní - ostatní

253x

Dokonalý muž ve společnosti - výpisky z přednášky

Práce velmi povrchně seznamuje se zásadami vhodného oblékání muže do společnosti. Uvádí pravidla oblékání nejen obleku, košile i kravaty, ale také vho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

61x

Pěšky i autem ve společnosti jiných

Práce se velmi povrchně věnuje společenským pravidlům, která bychom měli respektovat při chůzi po chodníku. Popisuje také pravidla chování při nastupo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

50x

Dokumenty jako zdroje informací

Tato práce charakterizuje dokumenty jako zdroje informací. Formou stručných hesel uvádí jejich druhy a formy. Velmi povrchně se zabývá vývojovými etap... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

22x

Teorie populární kultury

Práce obsahuje zápisky z přednášek k předmětu Teorie populární kultury v podzimním semestru 2012. Každá přednáška se týká určitého jevu v populární ku... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní, Umělecké - ostatní

22x

Společenské chování - výpisky z přednášky

Práce obsahuje heslovité výpisky z přednášek o společenském chování. Velmi povrchně informuje o oblékání. Rozlišuje pánskou a dámskou módu, její doplň... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

17x

Společenské vědy v muzeích - výpisky z přednášek

Tato práce obsahuje výpisky z přednášek na téma společenské vědy v muzeích. Zabývá se archeologií, hmotnými materiály středověku, prameny numismatiky,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Humanitní - ostatní

13x

Výstavní prezentace - výpisky z přednášek

Tato práce obsahuje výpisky z přednášek na téma výstavní prezentace. Popisuje, jak správě zvolit výstavní prostory, i který areál je pro kterou akci n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

13x
1  2  »