Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Peter Burke: Francouzská revoluce v dějepisectví a Georg Iggers: Dějepisectví ve 20. století - recenze

Peter Burke: Francouzská revoluce v dějepisectví a Georg Iggers: Dějepisectví ve 20. století - recenze

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavní část textu tvoří popis dvou základních děl o dějinách historiografie 20. století – Francouzská revoluce v dějepisectví: Škola Annales (1929-1989) od Petera Burkeho a Dějepisectví ve 20. století: Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě od George G. Iggerse. Obsaženy jsou hlavní myšlenky a názory, nechybí ani podrobné výpisky z obou knih. Práce je doplněna recenzemi dalších čtyř děl od autorů Alaina Corbina, Augusta Sedláčka, Dušana Třeštíka a Jacka Goodyho.

Obsah

1.
Peter Burke: Francouzská revoluce v dějepisectví: Škola Annales (1929 – 1989)
1.1
Výpisky z knihy
1.2.1
„Starý režim“ v dějepisectví a jeho kritici
1.1.2
Zakladatelé: Lucien Febvre a Marc Bloch
1.1.3
Éra Fernanda Braudela
1.1.4
Třetí generace
1.1.5
Annales v globální perspektivě
2.
Georg G. Iggers: Dějepisectví ve 20. století: Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě
2.1
Výpisky z knihy
2.1.1
Úvod
2.1.2
Raná fáze: ustavení historie jako profesionální disciplíny
2.1.2.1
1. Klasický historismus jako vzor historického bádání
2.1.2.2
2. Krize klasického historismu
2.1.2.3
3. Německé hospodářské a sociální dějiny a počátky historické sociologie
2.1.2.4
4. Americká tradice sociálních dějin
2.1.3
Střední fáze: výzva sociálních věd
2.1.3.1
5. Francie: škola Annales
2.1.3.2
6. Kritická teorie a sociální dějiny: „Historická sociální věda“ ve Spolkové republice Německo
2.1.3.3
7. Marxistická historická věda: od historického materialismu ke kritické antropologii
2.1.4
Dějepisectví a postmoderní výzva
2.1.4.1
8. Lawrence Stone a „návrat vyprávění“
2.1.4.2
9. Od makrohistorie k mikrohistorii: dějiny všedního dne
2.1.4.3
10. „Lingvistický obrat“: konec historie jako vědecké disciplíny?
2.1.4.4
11. Z perspektivy devadesátých let
3.
Alain Corbin: Na stopě neznámému
4.
August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze české III./IV.
5.
Dušan Třeštík: Češi a dějiny v postmoderním očistci
6.
Jack Goody: Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej

Úryvek

"Dušan Třeštík, Češi a dějiny v postmoderním očistci,
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, 341 str. (Recenze)

Češi a dějiny v postmoderním očistci jsou souborem nejen příspěvků, které byly publikovány v tisku v letech 1998 – 2004, ale také nikdy netištěných textů. Kniha je doplněna několika příležitostnými fejetony a dvěma rozhovory, které s Třeštíkem vedli Michal Komárek a Sylva Daníčková.
Třeštík očividně navazuje na svou dřívější knihu Mysliti dějiny z roku 1999 a v doslovu zdůrazňuje, že opět nejde o vědecká pojednání a tudíž nebylo nutné zůstávat vědecky zdrženlivým.
V úvodu autor osvětluje název své knihy. Evropa mu připadá jako očistec, zvláště po událostech dvacátého století. Třeštík má pocit, že žijeme v přelomové době, kterou přirovnává k časům nástupu osvícenství, kdy doba náboženských válek 16. a 17. století pohřbila víru člověka v Boha, zatímco osvícenci ji nahradili vírou v Pokrok. Tato idea pak vedla k dvěma světovým válkám a definitivně padla v 70. letech v souvislosti s ropnou krizí, kdy skončila průmyslová civilizace a započala civilizace informační.
Kniha Češi a dějiny v postmoderním očistci je rozčleněna do tří hlavních oddílů. V prvním, nazvaném Dějiny a dějepis, autor zkoumá, proč je důležité zabývat se minulostí, jak konstruovat dějiny a proč již není aktuální Pekařovo nebo Novotného pojetí dějin. Třeštík vysvětluje proměnu v chápání dějin, k níž došlo ve dvacátém století. Tvrdí, že historii nelze chápat jako objektivní odhalování minulosti, že historik si vždy vybírá jen některá fakta a řadí je do určitých souvislostí. Vytváří tak pouze obraz a je nucen přiznat subjektivitu.
Podstatnou se jeví i Třeštíkem nastíněná otázka omlouvání se za dějiny, která jako by se stala v poslední době moderní. Určitá společenství definují sebe sama skrze prohlašování společné viny, zatímco dříve se tak dělo na základě společného slavného vítězství. Co za touto změnou chápání stojí, není zcela zřejmé.
V druhém oddílu (My a Evropa) se Třeštík zamýšlí nad postavením českého národa v evropském kontextu a řeší aktuální problém významu Evropské unie. Třeštíkův názor na její současný stav je poměrně kritický. EU je (nejen) podle něj prozatím pouze pragmatickým svazkem, budovaným kvůli hospodářským cílům.
Třeštík se také vrací ke svému návrhu „vymýšlení národa“. Národ podle něj neexistuje sám o sobě, ale v podobě mýtu, vytvořeného Františkem Palackým, který vypráví o tom, odkud jsme přišli, kdo jsme a kam jdeme. Jenomže dnes už Palackého historická koncepce nefunguje...
Otázkou národa a jeho vymýšlení se zabývá i třetí oddíl knihy, nazvaný Několik svátečních kázání. Jde o texty psané k příležitosti jednotlivých státních svátků v roce. Třeštík zdůrazňuje důležitost chápání jejich významu a současně kritizuje tuto neznalost. Zdůrazňuje, že každý národ svátky potřebuje – jakožto manifestaci mýtu.
Celou knihou prostupuje několik základních Třeštíkových názorů, především pak ten, že dějiny nejsou totožné s minulostí. Od tohoto postřehu se odvíjí nit dalších myšlenek. Třeštík třeba opakovaně zdůrazňuje, že dnes se rozhoduje o podobě budoucího světa. Končí období moderny a svět newtonovské fyziky je dávno překonán - stejně jako již zmíněný osvícenský projekt Pokroku. Nastupuje proměnlivý svět chaosu. Ale i v něm budeme podle Třeštíka potřebovat mýty, s jejichž pomocí se budeme schopni orientovat ve světě kolem nás.
A právě to by měla být pro historiky výzva. Neměli by se stranit společnosti, ale naopak by jí měli pomoci nalézt sebe sama – ať už vlastním konstruováním dějin, tak vytvářením mýtů, které by národy a lidstvo vůbec posouvaly kupředu s vědomím určité sounáležitosti."

Poznámka

Část práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19946
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse