Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Petr Mareš: Sociologie nerovnost a chudoby

Petr Mareš: Sociologie nerovnost a chudoby

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce hodnotí a přibližuje čtenáři obsah i styl knihy Petra Mareše Sociologie nerovnosti a chudoby. Nejprve uvádí velmi podrobný autorův životopis, včetně seznamu publikací a poté se věnuje shrnutí obsahu kapitola po kapitole. Následuje autorův názor na knihu.

Obsah

1.
O autorovi knihy
2.
Úvod
3.
Úvod knihy
4.
Nerovnost a chudoba
5.
Typy nerovnosti
6.
Kdo jsou chudí
7.
Proč jsou lidé chudí?
8.
Deprivace – život v chudobě
9.
Podoba chudoby a vztah společnosti k chudobě v preindustriální Evropě
10.
Prameny novodobého pohledu na chudobu
11.
Koncepty chudoby
12.
Měření chudoby
13.
Welfare State: jak zacházet s chudobou a chudými
14.
Občanská společnost a chudoba
15.
Kultura bídy a třída deklasovaných
16.
Institucionalizace chudoby v Čechách po roce 1989
17.
Odezva společnosti na zviditelnění chudoby
18.
Závěr

Úryvek

“Koncepty chudoby

Na začátku kapitoly autor upozorňuje na fakt, že neexistuje vědecká definice chudoby o které by se dosáhlo obecné shody a ani neexistuje jediný přijatelný způsob měření. Existují 4 základní diskursy chudoby - byrokratický ( zde jde hlavně o určení hranice chudoby), moralistický (V jakém vztahu jsou chudí vůči vlastní chudobě?), akademický (chápe chudobu jako důsledek společenských mechanismů) a diskurs samotných chudých (Jak překonat chudobu a vlastní bezmoc?).
Zjednodušeně řečeno autor ukazuje různost pohledů na chudobu. Jedním z těchto pohledů je Absolutní koncept, ve kterém jde o potřeby těch, kdo jsou chudí a ne o jejich výdaje ve vztahu k lidem, kteří nejsou zasaženi chudobou. Autor konstatuje, že absolutní přístup k chudobě má relativistický prvek, který je dán strukturou zboží , jenž je historicky podmíněná. Pro relativní definici chudoby je zapotřebí najít absolutní jádro, aby se snadněji dala chudoba odlišit od pojmu nerovnosti.
Dalšími koncepty, které stojí za zmínku jsou přímé a nepřímé koncepty či subjektivní a objektivní koncepty.
Podle mého názoru jde o kapitolu, která je obsahuje pouze základní definice a zasloužila by si větší rozsah. Většina věcí, které jsou v kapitole se dají logicky odvodit.


Měření chudoby

V této kapitole nás autor upozorňuje na to, že chudobu jako takovou nelze změřit, ale měřitelné jsou pouze její koncepty a to pouze za pomoci určité metodologie. Mareš upozorňuje, že je nezbytné odlišit analytickou hranici chudoby a politické existenční a sociální minimum. Toto odlišení má nejen sociologický, ale i politický význam a s tím souvisí řada závažných otázek.
Hlavním předmětem všech debat je poměr mezi zajištěným životním minimem a minimální mzdou.
Podle mého názoru nejdůležitější metodu měření Mareš nazývá „ Koš zboží“, který podle jeho slov spočívá v generování seznamu minimálních potřeb pro domácnosti různé velikosti a to za pomoci kalkulace minimálních nákladů nutných k jejich uspokojení.
Za velmi zajímavou podkapitolu považuji „ Měření deprivace“, kde mě velmi zaujalo Townsendovo rozdělení materiální a sociální deprivace.
Pokud shrnu tuto kapitolu, tak jde spíš o ekonomickou studii s mnoha statistickými údaji a analýzami. Tato kapitola je velmi vhodná pro studenty ekonomie jako studijní materiál. Autor by se v této kapitole neměl tolik zaměřovat na statistické údaje, ale spíše na teoretickou stránku.

Welfare State: jak zacházet s chudobou a chudými

Odjakživa je solidarita, soucit se slabšími jedinci a skupinami něco s čím se společnost vyrovnává. Kulturní antropologie zmiňuje termín reciproční altruismus, který velmi zjednodušeně řečeno vychází z přísloví: „Nečiň jiným to co nechceš, aby činili oni tobě.“. Jak autor uvádí, jednou z prvních zmínek o tomto problému najdeme v Bibli a to konkrétně v Knize Rut. Tato část je knihy je, jak sám autor uvádí, historická přehledová stať, která má za úkol ukázat výhody a nevýhody sociálního státu pro chudé. Ukazuje jednotlivé formy péče o chudé (ať už se jedná o sociální dávky, horizontální či vertikální distribuci). Velmi praktický mi přijde Selektivní princip, kdy není sociální pomoc poskytována všem, ale zkoumá se např. finanční poměry v rodině či snaha vymanit se z dané situace. Samozřejmě tento způsob není vždy úplně spravedlivý ke všem, ale kdyby stát měl dávat všem veškeré dávky bez přezkoumání oprávněnosti, mohlo by se stát, že už nezbudou finanční prostředky pro řešení ostatních závažných problémů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14219
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse