Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Petrolejové lampy - Jaroslav Havlíček

Petrolejové lampy - Jaroslav Havlíček

Kategorie: Profi práce, Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce obsahuje detailně rozepsaný obsah díla Petrolejové lampy od J.Havlíčka s rozborem jazyka, kompozicí, obrázky a zajímavostmi o díle, kterými u maturity zaujmete.

Navíc obsahuje i soubor s teorií jazyka k dílu.

+ rodokmen rodiny

Obsah

1.
Úvod
2.
Hlavní myšlenka
3.
Bibliografické údaje
4.
Místo a čas
5.
Znaky
6.
Forma
7.
Jazykové prostředky
8.
Hlavní postavy
9.
Vedlejší postavy
10.
Obsah
11.
Citát z knihy

Úryvek

"FORMA

- retrospěktivní kompozice, chronologicky gradující příběh v er-formě, ale i promluva vypravěče
- jsou zde vnitřní monology, ale převažují dialogy, na některých místech románu se dialog podobá
téměř grafické úpravě dramatu → jednotlivé promluvy tvořené přímými řečmi tvoří krátké odstavce, tím, že promluva tvoří samostatný odstavec, autor značí, že ji pronáší jiná postava, nemusí přitom ani užít uvozovací věty (rozhovor Štěpky s Pavlem)
- moderní psychologický román, který je mistrným pohledem do nitra hrdinky, která se odlišuje od
maloměstského prostředí → autor odkrývá groteskní tragiku zápasu s nešťastným životem
- působivé scény zachycující atmosféru maloměsta, dramatická gradace příběhu, dlouhá souvětí
- autor se zde představuje jako vypravěč – takového příběhu, který zažil ve svém útlém dětství,
nicméně je o něm zpraven z hlubších zdrojů, může proto vstupovat s vysvětlujícím komentářem

- 3 části z nichž každá má podčásti: Lampy svítí a prostírá se (33 kapitol), Sytý u stolu (22 kapitol), Lampy
zhasínají (11 kapitol)

První část:
V této nejrozsáhlejší části autor nejprve představuje situaci Jilemnice, její pověsti, její charakter malého tkalcovského, a nutno dodat, poněkud izolovaného města. O tom, jak rychle se maloměsto měnilo, hovoří autor hned v počátku svého díla. Jde o dobu prudkých společenských přeměn, kdy i do zapadlých oblastí v Podkrkonoší přichází dravý kapitalismus. Přiostřují se vztahy vesnice a města. Hned na začátku zavádí čtenáře na hřbitov, zastavuje se u jednotlivých výstavných hrobek majitelů, jejichž jména dávno upadla v zapomnění. A o jedné z těchto rodin je tento příběh, který je tedy realistickou studií maloměsta (rodné Jilemnice) na přelomu devatenáctého a dvacátého století.

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
- autor používá spisovný jazyk, také je zde obecná čeština a přímá řeč
- téměř na každé straně románu se nachází pomlčka, v některých případech znázorňuje pouhé
odmlčení v řeči: „Ostatně - proč ne?“, či zadrhávání při koktání: „Ne-ne-ne nechci nic radit.“

• symbol: název petrolejové lampy je symbolem domova, který chce najít hlavní hrdinka.
Jenže tak, jak petrolej navydrží v lampě věčně, tak si hrdinky postupně uvědomuje, že její sny a romantické představy pomalu vyhasínají protože realita je jiná
• nespisovná slova lze v románu najít zřídka: „jinší“, „funusník“, „huba“ , „tancovačka“ a slovní spojení „kašlat na někoho“
• apoziopeze: „A to jsi nevěděl dřív, už před svatbou, ty - ty -“
• přirovnání a obrazná pojmenování, některá ustálená přirovnání bývají dokonce přiřazována k frazi: „chudý jako kostelní myš“
• metafora: „vyschlý člověk“ / „dům dostal zánovní bílé šaty“ /„pršelo listí“
• personifikace: „kníry se hrdě vztyčily“ / „na obloze vyskočily hvězdy“
• synekdocha: „městečko doufalo“ / „dluhy uplácené rukou otce“
• hyperbola: „vodopády slz“ / „hořel vztekem“ / „Pánubohu by samou láskou nohy
ukousala“ / „zima trvala nekonečně dlouho“
• oxymóron: „kostra by mohla vyprávět“
• ironie: „velectěný pan manžel“ / „muž jako vládce a velitel ženy“
• epiteton ornans: „nestvůrná mrkev“ / „inkoustová mračna“ / „šmolkově modré nebe“
• zdrobněliny, slova citově (drobeček) či hanlivě (pracka) zabarvená

- v románu lze nalézt několik téměř básnických výrazů či celých básnických vět, např. „za svitu
luny“, „číší průvan“. V kontrastu s takovými pasážemi stojí komická spojení jako např. „Cpala se statečně krémovými trubičkami.“ či naturalistické momenty, kupř. „Rolničky zvoní a koně klušou, odfrkávají páru od nozder, chvílemi je cítit ostrý zápach jejich trusu, padající do sněhu.
HLAVNÍ POSTAVY

Štěpánka (Štěpka) Kiliánová ÚSTŘEDNÍ POSTAVA
- samotářské dítě, nehezké - tmavé vlasy, robustní, talentované ve vystupování: recitace, divadlo
- Štěpa je však jiná než ostatní dívky, vyslouží si pověst dívky "volných mravů", a ta přirozeně
nápadníky z řady městské honorace odrazuje a než by se stala starou pannou, provdá se za bratrance, zkrachovalého důstojníka

Vývoj mladé nezkušené Štěpky v dospělou, psychicky vyspělou a vytrvalou ženu, která je odhodlá přeměnit se z městské dívky na tvrdě pracující selku na statku.

- často zasněná do svého světa, nehezká, obětavá, pracovitá, společenská, trochu výstřední
- původ z dobře finančně zajištěné městské rodiny, vymyká se společnosti, vytrvalá, romantická

Konflikt dvou odlišných jedinců: citově založená žena a cynický, degenerovaný muž

Pavel Malina (hejtman)
- mladší bratranec Štěpky, který si s nív dětsví hrál s jeho bratrem Janem u nich na statku
- studoval v Jičíne, potom přerušil studium a vydal se na vojnu, kde se naučil hýřivému životu
(lehkomyslné vztahy k ženám, pití, karty), přestal se zajímat o statek i o Štěpku, zadlužil se bratr ho odmítl živit
- později manžel Štěpky, lenošný, nezodpovědný, vypočítavý alkoholik a cynik, platící daň
předchozímu hýřivému životu těžkou paralýzou a degenerací
- v době nemoci zlý, krutý a dělá manželce naschvály

Jan Malina
- starší bratranec Štěpky a také starší bratr Pavla, milý, hodný
- zůstal pracovat s otcem na statku, hospodář na Vejrychovsku
- nesnáší bratra za opuštění statku a jeho zadlužení, ve kterém musel žít spolu s otcem
- na konci nový nápadník Štěpky

VEDLEJŠÍ POSTAVY

Anna Kiliánová
- matka Štěpky, věří dceři, nic jí nezakazuje - typická matka, pochází z bohaté rodiny
- nestále Štěpce vnucuje adepty na ženění, kteří ovšem musí pocházet z téhož okruhu jako ona

Antonín Kilián
- otec Štěpky, povoláním stavitel = mnoho peněz pro rodinu
- nenávidí Pavla, doufá že umře ještě před ním, aby viděl Štěpku znovu šťastnou bez jeho přítěže

Josef Malina
- strýc Štěpky a později její tchán, otec Pavla a Jana, také Antonína, ale ten umře
- zpočátku nemá Štěpku v lásce, ale později zjistil, že je to dobrá žena, dříč, kterému záleží na
rodovém majetku

Franc - němý kamarád Štěpky, vozil věci Pavlovi do Jičína
Další postavy:
kartářka, úředník Wurm, Antonín Groman, Trakl, paní Traklová a syn Lojzík

OBSAH

Lampy svítí a prostírá se

Na jilemnickém hřbitově vyrostla roku 1899 hrobka rodiny Kiliánovy. V ní odpočívá stavitel Štěpán Kilián a jeho žena Anna, rozená Malinová. Kniha tedy začíná vypravováním o dvou rodinách. Kiliánovi, kteří jsou majetní měšťané a Malinovi, kteří bydlí na statku na Vejrychovsku. Stavitel Kilián byl velký, tlustý a těžkopádný člověk. V době, kdy ho poznal vypravěč, už mu bylo přes sedmdesát. Jeho manželka Anna byla stejně velká jako on, žena přísná, šetrná a nábožná.

Původní majitel Vejrych měl údajně spolek s čertem, který mu zajistil mnoho peněz. Před zkázou jeho duši zachránila jedna zbožná stařena. Když čerti Vejrycha odváželi, hodila po jejich kočáru svěcenou cihlou. Z místa odletěla k nebi holubice a Vejrycha našli s proraženým čelem. Statek pak převzal Bulušek, jenž ke stáru zhloupl a své jmění rozhazoval po lese. Jeho čeledín Antonín Malina na to přišel a peníze sbíral. Po Buluškově smrti statek koupil. Měl tři děti: Antonína (který předčasně zemřel), Jana a Annu. Anna navzdory svému jmění zůstala dlouho svobodná, dokud se na vesnici nepřistěhoval chudý Kilián. Pak se za něj Anna, dcera zednického mistra a bohaté selky z vejrychovského statku, ve svých dvaatřiceti vdála."

Poznámka

Práce se skládá z několika dokumentů. Obsahuje i obrázky. Nelze určit přesný počet stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28726
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse