Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pícninářství - výpisky z přednášek

Pícninářství - výpisky z přednášek

Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek seznamují s pícninami. Práce heslovitou formou charakterizuje pícniny na orné půdě, pícní trávy a jeteloviny, včetně jejich botaniky. Zabývá se hospodářsko-technickými službami. Popisuje nejen jetelovinotrávy, kukuřici, hustě seté obilniny a krmné luskoviny a okopaniny, ale také brukvovité pícniny, včetně jejich konzervace.

Obsah

1.
Pícniny na orné půdě
2.
Rozloha pícnin na orné půdě
3.
Víceleté pícniny na orné půdě
4.
Jednoleté pícniny na orné půdě
5.
Objemová krmiva šťavnatého charakteru
6.
Suchá objemová krmiva
7.
Ztráty při pěstování objem.pícnin
8.
Počet dojních jednotek na 1ha zemědělské půdy
9.
Kvalita objemových krmiv
10.
Potřeba stravitelné směsi v kg/1DJ = 500kg živé hmotnosti
11.
Pícní trávy
11.1.
Trávy jsou pěstovány j.monokultury na orné půdě
11.2.
Přednosti pícních trav
11.3.
Trávy x jetel – trávy tyto typy výhonků
11.4.
Na čem je závislé množství kořenů a hloubka zakořenění trav
11.5.
Hluboko kořenící trávy (snáší sucho)
11.6.
Mělce kořenící trávy (rostou za vlhka)
11.7.
Typy odnožování trav – extravaginální a intra vaginální
11.8.
Kdy nám odnoží trávy – kolik odnoží
11.9.
Rozdělení trav dle jarovizačního stadia (T°C a délka dne)
11.10.
Dělení trav dle ranosti
11.11.
Rozdělení trav dle habitu a způsobu odnožování
12.
Jeteloviny
12.1.
Dělení jetelovin
12.2.
Rozdělení jetelovin podle hospodářského výnosu
12.3.
Možnosti využití jetelovin
12.4.
Hospodářsky cenné vlastnosti jetelovin
12.5.
Fytosanitární účinky leguminóz
12.6.
Cena osiva
12.7.
Problémy při pěstování jetelovin
12.8.
Rizobin
13.
Botanika
13.1.
Kořenový systém
13.2.
Lodyhy
13.3.
Listy
13.4.
Květ
13.5.
Semena
14.
HTS
14.1.
Výnos píce jetelovin tvořen 3 prvky
14.2.
Způsoby zakládání porostů jetelovin
14.3.
Přednosti vojtěšky seté
14.4.
Požadavky
14.5.
Vojtěška srpovitá
14.6.
Vojtěška prostřední
15.
Jetelovinotrávy
15.1.
Přednosti jetelovinotrávy
15.2.
Negativní vlastnosti jetelovintrávy
15.3.
Sestavit ranou, poloranou a pozdní jetelovinotrávu - OT
15.4.
Způsob zakládání jetelovinotrav
15.5.
Čím se řídí složení jetelovinotrav
15.6.
Dělení jetelovinotrav: krátkodobé a dlouhodobé
15.7.
Čím se řídí sklizeň jetelovinotrav
15.8.
Význam jednoletých pícnin - OT
15.9.
Negativní vlastnosti jednoletých pícnin
15.10.
Dělení jednoletých pícnin dle agrotechnických vlastností
16.
Kukuřice
16.1.
Botanika
16.2.
Negativní vlastnosti
17.
Hustě seté obilniny
17.1.
Oves
17.2.
Žito ozimé
17.3.
Ječmen jarní
18.
Krmné luskoviny
18.1.
Bob
18.2.
Vikve
19.
Krmné okopaniny
19.2.
Krmná řepa
19.3.
Krmná mrkev
20.
Brukvovité pícniny
20.1.
Cenné vlastností
20.2.
Nevýhody
20.3.
Krmná kapusta
21.
Konzervace
21.1.
Hodnocení kvality konzervované píce
21.2.
Metody hodnocení kvality krmiva
21.3.
Smyslové hodnocení
21.4.
Výsledné třídy jakosti dle počtu bodů
21.5.
Stanovení obsahu sušiny v pícninách

Úryvek

"Jednoleté pícniny na OP
1. Kukuřice = glycidová složka, nejdůležitější pícnina
 výnos přes 30t zelené hmoty
2. Ostatní jednoleté pícniny
 na zelenou píci n.silážní drtě, j.krycí plodiny při zakládání víceletých pícnin
 letní obilniny na píci: oves, žito, pšenice , ječmen, tritikale – sklízíme do mléčné zralosti od 1/2VI
 letní luskoviny: bob, hrách, vikve, soja (nesklízíme samostatně?)
 brukvovité: řepka, hořčice, kapusta
 okopaniny: krmná řepa, mrkev, brambory – v letní dávce N energ.kvocient (produkce je velmi nízká, ani ne 0,5% a dále se zmenšuje)
3. Jednoleté pícní směsky ZK
 kdy je základem ozim?: žito + vikev, pšenice + vikev, landsberská směska(jílek mnohokvětý + vikev ozimá + jetel nachový inkarnát)
 jarní směsky: oves + vikev setá, peluška, oves + hrách, kukuřice + peluška

 krmné okopaniny příznivě ovlivňují: zdravotní stav + plodnost zvířete, obsahem sacharidů přímo bachorovou mikroflóru + zmírňují toxicitu nitrátů v krmné dávce
 krmné okopaniny negativa: vyšší sklad.ztráty, krátká doba uchovatelnosti, požadavky na skladovací prostory, relativně větší potřeba práce při jejich pěstování (z ekonomického hlediska dražší)
 ZK => porovnat v ekonomice víceleté a jednoleté pícniny => víceleté vycházejí ekonomicky lépe (koef.1 – víceleté, 2-4 jednoleté, 2-kukuřice, 4- ostatní), z víceletých jeteloviny (nedodávám N)
 ZK => pícnina x letní plodina = pojem podstatně širší =
1. obligátní pícniny v pravém slova smyslu, kt.byly zavedeny do kultury anebo se vymezují k produkci objemných pícnin (jeteloviny, pícní trávy dočasné a TTP)
2. fakultativní zavedeny do kultury především pro výrobu zrna, ale v rané fázi se mohou sklidit i pícním účelům (obilniny, brukv., hrách, luskoviny, okop, slun.)

Objemová krmiva šťavnatého charakteru -ZK
• velký S vody, málo sušiny, poměrně malý S živin, menší skladovatelnost, často s vysokým S vlákniny
• zelená píce okamžitě po posekání, pastva, konzervovaná píce – silážovaná, senážovaná, okopaniny

Suchá objemová krmiva
• vysoký S sušiny nad 82%, nízký S vody (ZK při jaké sušině musím uskladnit seno – 82-85%/kolik vody v sušině má být při uskladnění – do 100%)
• nízký S vody 10-18%, .....19-45%
• střední výživová hodnota 13-45ŠJ, vlákninu dodám skotu jen pícninou – S vlákniny závisí v píci hl.na fenofázi = době, kdy tu píc.sklidím – čím starší, tím má více vlákniny (ZK sklízím, když má největší S živin => jeteloviny v době * květních poupat až do počátku kvetení (butonizace), trávy v době metání (na poč.), smíšený porost řídit dle převládajícího dominantního druhu (seno, sláma, apod.)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16694
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse