Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Placení výživného na dítě - esej

Placení výživného na dítě - esej

Kategorie: Právo

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zamýšlí nad povinností placení výživného na děti. Na základě vybraných paragrafů Zákona o rodině seznamuje s povinností výživy, výší výživného a jeho změnou. Zabývá se způsoby vymáhání výživného, především formou trestního oznámení. V závěru se zmiňuje o účinné lítosti.

Obsah

1.
Povinnost výživy dětí
2.
Výše výživného
3.
Změna výživného
4.
Vymáhání výživného
5.
Vymáhání výživného formou trestního oznámení
6.
Účinná lítost
7.
Závěr

Úryvek

"Rodiče mají povinnost své děti živit. Podle § 85 zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dělem do té doby, dokud nejsou samy schopny se živit. I když tedy dítě nabývá zletilosti osmnáctým rokem, nekončí tímto rokem vyživovací povinnost rodiče, pokud dítě není schopno se samo živit. Soudy zpravidla uznávají děti za schopné se samostatně živit po dokončení přípravy na budoucí povolání kam spadá i studium na vysoké škole nebo víceletá pomaturitní odborná příprava.
Povinnost výživy se samozřejmě netýká jen dětí narozených v manželství, ale i děti nemanželských, u nichž bylo spolehlivě určeno otcovství.
Povinnost výživy dětí platí i u rodičů, kteří byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Pokud tedy soud rozhodne o ústavní výchově dítěte, rodič platí výživné státu, i když s ním dítě nežije, neboť je umístěno v dětském domově či jiném zařízení.
Pokud spolu rodiče nezletilého dítěte nežijí, nebo spolu žijí, avšak jeden z nich neplní dobrovolně své vyživovací povinnosti k nezletilému, upraví podle § 86 zákona o rodině rozsah jejich vyživovací povinnosti soud.
Podle § 98 zákona o rodině se právo na výživné obecně nepromlčuje. Promlčují se však ,,práva na jednotlivá opětující se plnění výživného“. Sám zákon o rodině stanovuje svoji specifickou lhůtu, která omezuje možnost uplatnění výživného zpětně za dobu delší než jsou 3 roky. Soud totiž může přiznat výživné pro nezletilé děti pouze za dobu maximálně tří let zpětně ode dne uplatnění nároku u soudu. U zletilých dětí lze výživné dokonce přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení.

Výše výživného
Určování výše výživného soudem upravuje § 96 a § 85 zákona o rodině. Pro stanovování jeho výše neexistují žádné tabulky, bývá určováno individuálně, podle uvážení soudu. Při určení výživného přihlédne soud ze zákona k odůvodněným potřebám dítěte a k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Rodič, který bude dítě vychovávat, by měl tedy soudu předložit věrohodný přehled o výdajích souvisejících s výchovou dítěte, tj. o výdajích za stravu, ošacení, zájmové kroužky apod.
Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud i to, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.
Přihlíží se rovněž k věku rodiče, jeho vzdělání v návaznosti na možnosti uplatnění na trhu práce v tom kterém regionu. Je-li povinný rodič nezaměstnaný, vyžádá si soud údaje úřadu práce, na základě nichž zhodnotí, jakých příjmů by dosahoval, kdyby byl zaměstnán, a z toho i vyplívající odpověď na otázku, zda se nevyhýbá práci as ní spojenému vyššímu výdělku.

Změna výživného
Podle § 99 zákona o rodině může soud, změní-li se poměry, změnit dohodu nebo soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti. Tato změna poměrů musí být podstatnějšího charakteru a musí být dlouhodobá nebo trvalá.
Pokud se jedná o zvýšení výživného, nelze pouze tvrdit, že dosavadní výživné nestačí, pro změnu rozhodnutí je třeba dokázat, že se změnily okolnosti pro stanovení výše výživného.
Ke změně vyživovací povinnosti rodičů k dětem dochází nejčastěji se změnou stupně školního vzdělávání. Jiné jsou potřeby dítěte, které nastupuje do první třídy, jiné jsou u dítěte, které začíná docházet na druhý stupeň nebo které studuje střední školu. Pokud k takové změně nedojde, soud zvyšuje vyživovací povinnost zpravidla po uplynutí tří let od předchozí úpravy."

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15140
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse