Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Plánovací proces

Plánovací proces

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá podrobným teoretickým vymezením daného tématu - plánování. Představuje jeho postup, vytyčení a druhy cílů nebo návrh strategií.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl a metodika
3.
Vlastní práce - plánovací proces
3.1
Plánování
3.2
Rozdělení druhů plánování
3.3
Postup plánovacího procesu
3.3.1
Analýza situace ve firmě a jejím okolí
3.3.2
Stanovení cílů firmy
3.3.3
Návrh strategií
3.3.4
Určování a vyhodnocování alternativních postupů
3.3.5
Vytvoření samotného plánu
3.3.6
Sestavení rozpočtu
4.
Diskuze
5.
Závěr
6.
Seznam literárních rešerší
7.
Seznam dalších použitých zdrojů

Úryvek

"Operativní plánování

Je prováděno manažery první linie a má krátkodobý charakter. Navazuje na taktické plánování a zabývá se krátkodobými cíli, kterých je zapotřebí dosáhnout ke splnění cílů dlouhodobých. Zabezpečuje plynulou činnost podniku v jeho jednotlivých složkách. Tyto plány jsou časově omezeny, představují například kalkulace nákladů, rozpis služeb zaměstnanců, plán zásobování atd.

Z výše uvedeného vyplývá, že strategické plánování je nejdůležitější a nejrozsáhlejší, ve výsledku má také největší dopad na chod podniku, operativní plánování je oproti němu méně náročné a má dopad pouze na určité složky podniku, aby však byl chod podniku plynulý, je neméně důležité, protože zajišťuje plynulou činnost jednotlivých složek. Taktické plánování je svým způsobem pomyslným mostem mezi plánováním strategickým a operativním.

Plánování se dále rozlišuje podle objektů řízení na plánovaní:

a) funkční – dle jednotlivých procesů – zásobování, výzkum a vývoj, výroba, atd.
b) institucionální - podnik jako celek
- jednotlivé organizační složky podniku

Podnik se skládá z různých organizačních článků, pro správné plánování je důležitá dobrá spolupráce a provázanost jednotlivých vzájemně souvisejících a navazujících podnikových složek. Velmi podstatná je dobrá koordinace podnikových článků a plánování za účelem plnění podnikových cílů. Tato činnost je součástí vnitropodnikového plánování, které úzce souvisí s plánováním podniku jako celku.

3. Postup plánovacího procesu
Plánovací proces je souhrn činností, které je nutno provádět pro úspěšné vytvoření samotného plánu. Aby bylo plánování efektivní a vedlo ke správným závěrům, musí se tyto činnosti provádět postupně v určitých etapách, které na sebe navazují. Jednotlivé činnosti, které se v plánovacím procesu provádějí jsou znázorněny v následujícím schématu:"

Poznámka

Obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13646
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse