Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Plánování

Plánování


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi stručně věnuje problematice plánování. Popisuje kroky plánovacího procesu. Stručně charakterizuje principy strategického, i finančního plánování. Definuje roli manažera, a zdůrazňuje význam opatrného rozhodování při plánování.

Obsah

1.
Plánování a analýza finančních údajů
1.1.
Kroky plánovacího procesu
2.
Strategické plánování
3.
Finanční plán

Úryvek

"PLÁNOVÁNÍ A ANALÝZA FINANČNÍCH ÚDAJŮ
Plánování je jednou z významných funkcí řízení podniku. Od jejího plnění se odvíjí celková činnost podniku zaměřená na dosahování vytyčených cílů.
Plánování je rozhodovací proces zahrnující stanovení organizačních cílů, výběr vhodných prostředků a způsobu jejich dosažení a definování očekávaných výsledků ve stanoveném čase a požadované úrovni. Plánování je často označováno za východisko dalších základních manažerských funkcí – organizování, vedení a kontrolování. V každém případě je plánování nejdůležitějším nástrojem dosahovaní organizačních cílů, na jehož úrovni v podstatné míře závisí budoucí prosperita firmy.
Základem je analýza:
a) slabých a silných stránek podniku = jednotlivých základních okruhů činnosti podniku (výrobní, obchodní, ekonomické apod.) vedení a správy podniku (organizaci, počty pracovníků, styl řízení atd.)
b) okolí podniku (informace o konkurenci a okolí podniku), včetně obecné charakteristiky prostředí, ve kterém se podnik nachází )

Prvky plánovacího procesu
Hlavními prvky plánovacího procesu jsou:
cíle = znamenají konečný stav, ke kterému by měly všechny aktivity podniku směřovat
strategie = vyjadřují koncept celého chování podniku, dlouhodobý program činnosti podniku
plány = navazující na strategie a určují způsob dosažení těchto konceptů, jsou zpracovány za účelem formulace rozhodnutí do reálných kontrolovatelných úkolů včetně zajištění zdrojů a časových souvislostí
pravidla = určují pravidla chování podniku; vyjadřují systém hodnot a jejich preferenci, mívají často ekologický charakter
rozpočty = základní plánovací nástroj, který předem stanovuje očekávané příjmy a výdaje
Kroky plánovacího procesu
1) analýzy skutečného stavu v podniku a jeho okolí
2) rozhodování o určení konkrétních cílů podniku a opatření pro jejich dosažení
3) vypracování plánů na různých řídících úrovních a pro rozdílné časové období

Plány dělíme dle časového hlediska na:
A) plány strategické (dlouhodobé)
B) plány taktické (střednědobé)
C) plány vykonávací – operativní (krátkodobé)"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.seminarky.cz/Planovani-9494, http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=5311, www.sosunicov.cz/koudelka/MAM_6h_7h.doc.
Práce obsahuje tabulku a schéma. Čistého textu v práci je cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15906
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse