Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Plánování

Plánování

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje s procesem plánování. Uvádí jeho deifinici a vysvětluje úlohu cílů při plánování. Předkládá různá schémata typů plánování. Zmiňuje management podle cílů a plánování v hierarchii organizace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice plánování
3.
Základní logika plánovacího procesu (schéma)
4.
Cíle
5.
Plány
5.1.
Náplň plánů (schéma)
5.2.
Plány jako základ managementu (schéma)
5.3.
Těsný vztah mezi plánováním a kontrolováním (schéma)
5.4.
Varianty soustavy cílů (schéma)
5.5.
Příklady zájmů externích a interních skupin (schéma)
5.6.
Příklady finančních a strategických cílů (schéma)
5.7.
Typy plánů (schéma)
5.8.
Specifické plány versus směrnice (schéma)
5.9.
Postup tvorby plánů (schéma)
5.10.
Postup plánování (schéma)
5.11.
Klíčové záležitosti plánování (schéma)
5.12.
Pokrok, čas a rozhodující předpoklady plánování (schéma)
5.13.
Příklad struktury podnikových plánů (schéma)
5.14.
Tradiční přístup ke stanovení cílů (schéma)
5.15.
Vztah mezi hierarchií cílů a hierarchií organizace (schéma)
6.
Management podle cílů (MBO)
6.1.
Typické kroky programu „Management podle cílů MBO“
6.2.
Proces řízení a hodnocení podle cílů (schéma)
6.3.
Charakteristika dobře stanovených cílů (schéma)
6.4.
Síť programů, představující charakteristický program nového výrobku (schéma)
7.
Plánování v hierarchii organizace (schéma)
7.1.
Příklad typů závazků výrobního podniku (schéma)
8.
Shrnutí

Úryvek

"Shrnutí
1. Plánování obsahuje definování cílů firmy, formulování celkové strategie pro dosažení stanovených cílů a vytvoření uceleného souboru plánů, které budou integrovat a koordinovat činnosti organizace.
2. Manažeři mají pro plánování čtyři důvody : plánování poskytuje směr tím, že formuluje koordinované aktivity, redukuje dopad změn, minimalizuje ztráty času a zdrojů a ztráty z přebytků, poskytuje normy pro kontrolování.
3. Cíle jsou žádoucí výsledky jednotlivců, skupin nebo celé organizace. Často jsou považovány za základ plánování, protože poskytují směr pro všechna manažerské rozhodování a formulují kritéria pro měření toho, co se skutečně podařilo.
4. Strategické plány pokrývají delší časové období, obsahují širší problémy a témata a také formulované cíle. Operativní plány pokrývají kratší časový horizont, jsou specifičtější a vycházejí z toho, že cíle jsou již dány. Dlouhodobé plány mají tříletý (pětiletý) časový horizont. Krátkodobé plány pokrývají období jednoho roku. Specifické plány jsou srozumitelně definované a jednoznačné. Směrnice jsou flexibilní plány, které stanoví základní směr. Jednorázové plány jsou vytvořené výhradně pro dosažení cílů určité unikátní situace. Průběžné plány poskytují návod pro opakované činnosti.
5. Cíle mohou být formulovány tradičním přístupem nebo na základě „managementu podle cílů (MBO)“. Při tradičním přístupu jsou cíle stanoveny vrcholovými manažery a potom rozloženy na dílčí cíle směrem dolů. Při přístupu zvaném „management podle cílů (MBO)“ jsou cíle společně formulovány zaměstnanci a jejich manažery, jejich plnění je pravidelně hodnoceno a odměny jsou přiděleny v závislosti na výsledcích.
6. Dobře definované cíle mají tyto vlastnosti : jsou formulovány spíše z hlediska výstupů než z hlediska aktivit, jsou měřitelné a kvantifikovatelné, srozumitelné, časově ohraničené, náročné, ale splnitelné, napsané a zviditelněné a jsou sděleny všem zaměstnancům.
. Existují tři podmiňující faktory, které ovlivňují plánování : úroveň v organizaci, stupeň nejistoty vnějšího prostředí a délka závazků do budoucnosti.
8. V případě tradičního přístupu jsou plány sestaveny vrcholovými manažery s přispěním plánovacího oddělení. Potom jsou rozčleňovány v organizaci směrem dolů a modifikovány podle potřeb jednotlivých úrovní a oddělení. Jiný přístup, který zapojuje do plánovacího procesu více zaměstnanců, je typický tím, že plány jsou tvořeny zaměstnanci a manažery na jednotlivých úrovních.
9. Hlavní kritické výhrady vůči formalizovanému plánování jsou : rigidita rozhodování a aktivit, nemožnost formulovat plány pro dynamické prostředí, formalizované plány nemohou nahradit intuici a tvořivost, plánování zaměřuje manažery na současnou konkurenci a nikoliv na přežití v budoucnosti, formalizované plánování potvrzuje úspěchy, i když jejich další aplikace přežití v budoucnosti může způsobit budoucí propady.
10. Efektivní plánování v dynamickém prostředí znamená sestavit plány, které jsou konkrétní a současně flexibilní, ochotu změnit plány v případě změn vnějšího prostředí, věnovat pozornost takovým změnám, protože mohou ovlivnit realizaci, a pokračovat ve formalizovaném plánování, dokonce i když je vnější prostředí silně nejisté."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4 stran. Práce obsahuje schémata a tabulky.
Práce je ve formátu Adobe Acrobat *.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19108
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse