Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Plánování jeho úloha a proces

Plánování jeho úloha a proces


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce se zabývá plánovacím procesem v managementu. V úvodu shrnuje, proč je plánování podstatné, jakou úlohu hraje při povolání managera, a co je jeho cílem. Text popisuje jednotlivé kroky na úrovni strategického, taktického i operativního plánování. V každé fázi jsou nastíněny možnosti využití určité metody nebo nástroje. Závěrem jsou uvedeny alternativní metody plánování.

Obsah

0.
Úvod
1.
Úloha plánování
1.0.
Podstata plánování
1.1.
Nutnost plánování
2.
Tvorba a realizace plánu
2.1.
Analýza současného stavu
2.1.1.
SWOT analýza
2.1.2.
Silné stránky
2.1.3.
Slabé stránky
2.1.4.
Příležitosti
2.1.5.
Hrozby
2.2.
Stanovení cílů a strategie
2.2.1.
Brainstorming
2.2.2.
Výhody skupinového rozhodování
2.2.3.
Nevýhody skupinového rozhodování
2.3.
Od strategického k taktickému plánování
2.3.1.
Marketingový mix
2.3.2.
Product (Produkt)
2.3.3.
Promotion (Komunikace)
2.3.4.
Place (Distribuce)
2.3.5.
Price (Cena)
2.4.
Realizace plánu
2.5.
Kontrola
3.
Závěr

Úryvek

"1.1 Podstata plánování
Hlavním úkolem plánování je ustanovit cíl a konkrétní cestu, jak takového cíle dosáhnout.
K tomuto účelu je nutné, aby pokud pracujeme ve skupině, každý přesně věděl, jaké jsou
cíle skupiny a jakým způsobem je do procesu zapojen.
V zásadě můžeme tedy říci, že proces plánování se skládá ze dvou podstatných kroků:
1. Stanovení cílů
2. Konkrétní způsob, jak jich dosáhnout. Převážně musíme zvážit: Jak jich dosáhneme?
V jakém časovém horizontu, s jakým rozpočtem a kdo bude do procesu zapojen?

1.2 Nutnost plánovat
Nutnost plánovat vyplývá z faktu, že bez pevně stanovených cílů a potřebných zdrojů k jejich dosažení, bychom nebyli schopni zjistit, jestli byl plán úspěšný, jestli skutečně došlo k naplnění vytyčených cílů, pokud ne, tak do jaké míry? Právě tato závěrečné kontrola je v procesu plánování klíčová, jelikož nám dává přesné informace o reálném výsledku plánu.
1“Plán je možné považovat za efektivní tehdy, jestliže dosáhne svých cílů při vynaložení přiměřených nákladů. Příliš nákladný plán nemusí přinést odpovídající efekt, náklady jsou pak mnohdy vyšší než příjmy, které je možné jejich realizací získat.“ Samozřejmostí pak tedy je, že pokud nedojde k dosažení cílů, je nutné přijmout jistá korekční řešení.

2.1 Analýza současného stavu
Nejdříve musíme provést analýzu svého současného stavu, abychom zjistily jaké prostředky máme k dispozici, čím jsme omezeni, v čem spočívají rizika a spoustu jiných faktorů, které by mohli ovlivnit práci na našem projektu. Nejprve tedy provedeme analýzu na úrovni strategického plánování. 2“K tomu jsou k dispozici různé techniky, nejužívanější je analýza SWOT, která předpokládá, že organizace dosáhne strategického úspěchu maximalizací předností, využitím příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. Analýza vede ke zlepšení výkonnosti organizace. Zná-li manažer externí hrozby a interní nedostatky, umožní mu to účinněji reagovat.

2.1.1 SWOT
Zkratka SWOT znamená angl. Strength (Silné stránky), Weaknesses (Slabé stránky), myšleno v interním prostředí firmy. Opportunities (Příležitosti), Threats (Hrozby), myšleno v
externím prostředí firmy, které se také nějakým způsobem firmy dotýkají.
Pokud se tedy podíváme na SWOT detailněji a rozebereme si jednotlivé kategorie, začneme
tedy interními záležitostmi firmy. Silné a slabé stránky podniku jsou často měřeny ziskem, 3benchmarkingem nebo vnitřním hodnotícím procesem. Jedná se tedy o faktory, které jsou vnitřními záležitostmi firmy a tudíž je firma může ovlivnit.
Naproti tomu externí faktory podnik nemůže ovládat vůbec, nebo ne zcela, zato je však může analyzovat a z výsledné analýzy zohlednit při tvorbě plánu. Mezi takovéto faktory řadíme nejčastěji faktory politické, ekonomické, technické, kulturní, tržní a sociální.
Přistoupíme tedy blíže k praxi. Výbornou pomůckou pro první krok SWOT analýzy je vytvoření
4SWOT tabulky"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů řádně citovaných a uvedených v použité literatuře.
Práce je ve formátu Adobe Acrobat *.pdf.
Zpracováno pro Univerzitu Tomáše Bati, Fakultu logistiky a krizového řízení.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18531
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse