Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Plánování obchodní činnosti cestovní kanceláře - výpisky z přednášky

Plánování obchodní činnosti cestovní kanceláře - výpisky z přednášky


Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje popis plánování a přípravy produktů cestovní kanceláře. Charakterizuje nejen outgoingový a incomingový produkt, ale také zájezd na míru, tzv. forfeit, včetně domácího cestovního ruchu. V závěru stručně vyjmenovává, co spojuje a rozděluje produkty domácího cestovního ruchu od incomingu a outogingu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Incoming
2.1.
Manuál (confidential tarif)
3.
Outgoing
4.
Forfeit (produkt na míru)
5.
Domácí cestovní ruch
6.
Co spojuje a rozděluje produkty domácího cestovního ruchu od incomingu a outogingu

Úryvek

"Hlavními činnostmi CK je příprava a prodej produktu a prodej jednotlivých služeb.
Máme 4 produkty – incomignový, outgoingový (který se dělí na katalogový a forfeit), a domácí produkt.

Incoming – klientem je CK v zahraničí
Začíná průzkumem a mapováním trhu. Trh incomingu je malý, protože je omezen na ČR a z toho asi 70 % jen v Praze. Průzkum je odlišný u malých a velkých CK. Velké CK mají zdroje pro průzkum z databáze. Je to hodně pokryté možnostmi (např. charming hotely nechtějí jít pod pultové ceny…). Když se objeví nějaké stížnosti, můžeme změnit hotel. SWOT analýzy.

Pokračuje zajišťováním služeb smluvně. Většinou jsou jen na bázi cen (jen cenové smlouvy, ne kapacitní). V incomignu pracujeme ad hoc (případ od případu) a je to vlastně forfeit (ale tento název se pro incoming nepoužívá).

Manuál (confidential tarif) – jsou tam ceny všech služeb (ubytování, stravování, transfery, průvodce, programové služby…) Předkládáme tam zahraničnímu partnerovi veškerý výčet a počet všech služeb, které jsme zařídili. Ceny jsou uváděny (kalkulovány) na osobu (v EUR nebo USD). Jsou tam uvedeny hotely a období. Jsou tam ceny pro skupiny a pro individuály. Cena v manuálu je nákupní cena + marže.
Smluvní cena se tvoří z pultových cen určitou srážkou. Ve smluvní ceně jsou tři důležité komponenty: Cena za pokoj a snídani (zůstává hotelu), DPH (finanční úřad), místní poplatky (městský úřad).

Pokud máme kapacitní smlouvu, tak musíme posílat měsíční upřesnění (jaké máme v té době smluvené a prodané pokoje). Většinou pátý den v měsíci na další měsíc (např. 5. ledna sdělím upřesnění na únor). Co neupřesníme, to jde hotelu. Pokud nesplníme, co jsme upřesnili, tak jsou penále a storno podmínky (u žádného hotelu nejsou stejné) Upřesnění se dělá ze štaflí. Pokud chceme nadkapacitu, chceme ji ve smluvní ceně. Ale může se stát, že ji dostaneme i v pultové, což nám naruší kalkulaci. (můžeme zaplatit i ze svého)

Pak je objednávka (zajištění služeb vyplývajících z objednávky), kalkulace, vystavení faktury (sledování účtu, jestli poslali peníze), vyúčtování."

Poznámka

Výpisek z přednášky na VOPŠ z předmětu Management cestovních kanceláří.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a1afb78399ba.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Planovani_obchodni_cinnosti_CK.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse