Název Goodness Staženo

Typologie cestovního ruchu

Práce je velmi podrobnou typologií cestovního ruchu, obsahující jednotlivé definice a příklady daného druhu cestování z České republiky a zahraničí. A... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

427x

Marketing v cestovním ruchu - přednášky

Jedná se o vypracované přednášky z předmětu Marketing v cestovním ruchu na OPF SLU. V práci jsou představeny základní pojmy a jejich základní provázan... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

357x

Ekonomika cestovního ruchu - výpisky z přednášek

Práce se zabývá strukturou a fungování cestovního ruchu obecně, ale i na praktické rovině. Zaprvé provádí podrobnou analýzu cestovního ruchu v ČR, vče... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

269x

Lázeňský cestovní ruch v ČR

Práce popisuje vývoj lázeňství u nás a ve světě, věnuje se jeho definici, cílům a motivaci klientů. Dále definuje léčivé přírodní zdroje a jiné specif... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

241x

Teorie cestovního ruchu - přednášky

Tyto výpisky formou stručných hesel shrnují základní poznatky o systému cestovního ruchu (CR), jeho vývoj v zahraničí a u nás. Dále vypisují základní ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

194x

Plánování obchodní činnosti cestovní kanceláře - výpisky z přednášky

Text obsahuje popis plánování a přípravy produktů cestovní kanceláře. Charakterizuje nejen outgoingový a incomingový produkt, ale také zájezd na míru,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

90x

Služby cestovních kanceláří

Tato práce obsahuje informace o službách cestovních kanceláří. Zabývá se významem, funkcí a klasifikací cestovních kanceláří. Popisuje přípravu produk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie


89x

Služby v cestovním ruchu - výpisky z přednášek

Jedná se o výpisky z přednášek cestovního ruchu a zaměřuje se na problematiku služeb. Uvedeno je vymezení služeb cestovního ruchu, jejich vlastnosti a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

87x

Cestovní ruch

Přednášky a učební texty z předmětu Cestovní ruch a destinační management podávají ve svém úvodu definici cestovního ruchu a popisují jeho specifika, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

66x

Postavení cestovního ruchu v národním hospodářství a satelitní účet cestovního ruchu - výpisky z přednášek

Tento text se zabývá postavením cestovního ruchu (CR) v národní ekonomice a satelitním účtem cestovního ruchu. Nejprve je cestovní ruch charakterizová... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

65x
1  2  3  »