Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Plánování vědeckotechnického rozvoje podniku

Plánování vědeckotechnického rozvoje podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá plánováním vědeckotechnického rozvoje podniku. Věnuje se plánování, člení plány a uvádí problematiku vědeckotechnického rozvoje, v rámci kterého se zaměřuje na vliv na intenzitu práce a vývoj vztahu člověk - technika a potíže s tím spojené. Rozebírá téma inovací, kde si všímá inovace jako faktoru konkurenceschopnosti, systémů klasifikací inovací a jednotlivých typů inovací. Sleduje inovační centra a především vědeckotechnické parky. Rozebírá jejich vývoj, definici, poslání a cíle, hlavní funkce a základní modely. Nechybí jejich postavení v rámci regionu a charakteristika vědeckotechnických parků v ČR. Závěr patří shrnutí.

Obsah

1.
Plánování
1.1.
Členění plánů
1.1.1.
Dílčí plány
2.
Vědeckotechnický rozvoj
2.1.
Vliv na intenzitu práce
2.2.
Vývoj vztahu člověk – technika a problémy s tím spojené
3.
Inovace
3.1.
Inovace jako faktor konkurenceschopnosti
3.2.
Systémy klasifikací inovací
3.3.
Typy inovací
4.
Inovační centra
4.1.
Pojem „inovační centrum“
5.
Vědeckotechnické parky
5.1.
Vývoj
5.2.
Definice
5.3.
Poslání a cíle vědeckotechnických parků
5.4.
Hlavní funkce vědeckotechnických parků
5.5.
Modely vědeckotechnických parků
5.6.
Základní model vědeckotechnických parků
5.7.
Postavení vědeckotechnického parku v rámci regionu
5.8.
Charakteristika vědeckotechnických parků v ČR
6.
Shrnutí problematiky

Úryvek

"Vědeckotechnické parky

Vývoj
Původně měly vědecké, výzkumné a technologické parky jako primární cíl valorizovat vý-zkum, zajistit převod výsledků výzkumu do výroby. Dnes jsou vědeckotechnické parky přede-vším instituce integrované s místním a regionálním rozvojem a založené pro zavádění a šíření inovací.
Obecně lze definovat vědeckotechnické parky jako iniciativu, která zajišťuje partnerství mezi akademickým světem, organizacemi výzkumu a vývoje a výrobním světem (podniky) s podpo-rou veřejného sektoru (zejména místního) za účelem podpory inovací a konkurenceschopnosti daného území a podniků v něm umístěných.
V tomto partnerství:
• univerzita nebo výzkumné centrum poskytuje vědeckou podporu a spolupráci;
• město nebo regionální vláda případně rozvojová agentura poskytují pozemky a infra-strukturu nebo další zdroje z grantů;
• privátní sektor je zastoupen jak finančními institucemi, tak zejména podniky, které se stávají bud' součástí parku nebo vytvářejí subdodavatelské nebo odběratelské řetězce

Vědeckotechnické parky jsou dnes obvykle výslednicí tří průsečíků veřejných politik:
• politika územního plánování a místního (regionálního) rozvoje
• politika inovací a přenosu technologií
• politika zaměřená na zlepšení konkurenceschopnosti podniků

Vědeckotechnický park je určen přednostně pro firmy umístěné na území parku, avšak služ-by mohou být eventuálně využity i pro podniky ležící mimo park. Proto se parky stávají záro-veň společenským produktem, který plní úlohu a funkci místního a regionálního rozvoje.
Pojem vědecký, výzkumný nebo technologický park se objevil v 50. letech a koncem 70. let jejich počet v celém světě dosahoval jen několik desítek se symbolickými příklady, kterými byli tzv. „zakladatelé" hnutí: Stanford Research Park v USA, Cambridge Science Park ve Velké Británii a Sophia Antipolis ve Francii. Dnes však existuje více než 800 těchto institucí a jejich výskyt již není omezen pouze na vysoce průmyslové země, jako dříve. Existuji téměř všude na světě a zejména stále více v zemích rychle se rozvíjejících jako jsou Jižní Korea, Malajsie, Thajsko, Čína, Mexiko a Brazílie. Projekty vědeckotechnických parků se rozšiřují také i do střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států,i když přechod od projektu k efek-tivní realizaci bývá dosti obtížný. Rozšíření a zvýšení počtu projektů zde odpovídá snaze zlepšit konkurenceschopnost výrobních zařízení a současně, zejména u akademické komunity, diverzi-fikovat zdroje příjmů (kolektivní i individuální).
Vlna masového vytváření vědeckotechnických parků byla zahájena počátkem 80. let a po-kračuje i v letech devadesátých. Tento vývoj měl své ekonomické a politické příčiny.
Hlavní příčinou byly dvě ropné krize v sedmdesátých letech. Hlavním úkolem doby se stal úkol technické modernizace, který koncem 70. a počátkem 80. let uvolnil ve velkých městech veřejné politické iniciativy pro inovace a transfer technologií."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Jedná se o seminární práci na VŠB-TU v Ostravě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10601
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse