Platón

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je věnována Platónovi, jednomu z nejvýznamnějších filozofů a zakladateli dialogu. Nejdříve nás autor seznámí s Platónovou biografií, jejíž součástí je popis vztahu k sofistům a k Sokratovi. Hlavní důraz je kladen na Platónovu tvorbu, která je rozdělena do čtyř období. Po vyjmenování stěžejních děl se autor zabývá Platónovou metafyzikou, představuje čtyři Platónovy důkazy o nesmrtelnosti a pozastavuje se nad dalšími jeho výroky. Práce vysvětluje postoj Platóna k lásce, dialektice, zachycuje vztah formy a ideje. Nechybí ani nejznámější názor tzv. „mýtus o jeskyni.“ V další části se seznámíme s Platónovým postojem k duši a nesmrtelnosti. Závěr patří Platónovu dílu Ústava, které popisuje ideální stát.

Obsah

1.
Platónův životopis
1.1
Vliv sofistů
1.2
Platon a Sokrates
2.
Platón- tvůrce dialogu
2.1
Dělení jeho tvorby
2.2
Platónova metafyzika
3.
Východiska jeho filozofie
3.1
Eros a Platón
3.2
Dialektika
3.3
Vztah formy a ideje
3.4
Duše a nesmrtelnost
3.5
Ideální stát

Úryvek

„Platónská metafyzika bytí rozlišuje dva světy: svět hmotný, vnímatelný smysly, svět mnohosti, v němž se střídá zrození a zánik, tento svět, rozprostírající se mezi jsoucnem a nejsoucnem, je zdrojem iluzí (mýtus o jeskyni) a je jen napodobeninou světa skutečného, odleskem pravého jsoucna, jímž se do smyslových objektů jen nedokonale obtiskují. Věci existují jen napodobením a účastenstvím a jejich bytí je výsledkem působení demiurga, božského tvůrce, který hmotě, jež je sama nestvořená a věčná, dal tvar (Tímaios).
Ve Faidru Platón ukazuje jak překonat svět zdání a dosáhnout poznání idejí. Platón vysvětluje pád lidské duše, která po životě ve světě nahoře upadla do světa smyslového a spojila se s tělem. Avšak pohled na smyslové věci duši vrací do nitra, kde nachází jako zasutou vzpomínku inteligibilní esenci, kterou nazírala za své předchozí existence: to je teorie rozpomínání, kterou Platón znamenitě objasnil v Menónovi: veden Sokratovými otázkami a poznámkami, mladý otrok v sobě znovu najde geometrickou poučku, které se nikdy neučil.

Umění dialogu a diskuse, tj. dialektika, dovoluje takto duši povznést se nad nejrozmanitější a proměnlivá témata do nadsmyslového světa idejí. Touto vzestupnou dialektikou se dostává myšlení k vědě. Matematiku studujeme „abychom poznali, a nikoliv abychom obchodovali“ může nám tato věda otevřít duši….k přemítání o pravdě, k nejvyššímu stupni vědění, cíli dialektického vzestupu, což je intuitivní poznání nadsmyslových věcí.
Člověk, který patří do obou světů, se musí oprostit od těla a žít životem duchovním, neboť duch je svou povahou nesmrtelný, jak naznačuje teorie rozpomínání a jak se snaží dokázat Faidón. Aby to člověk dokázal, je třeba, aby žil co nejdokonaleji. Poznání dobra mu pak zabrání konat zlo, neboť „nikdo není zlý dobrovolně“. Ctnost, z níž pochází opravdové štěstí, spočívá v tom, že v duši zavládne spravedlnost neboli soulad, který vyžaduje, aby se smysly podřídili srdci a srdce moudrosti rozumu.

Dialog Symposion (Hostina) asi z roku 348 př. R. ukazuje, že k pravdě můžeme přistupovat jinými cestami než pouhým rozumem: existuje také jakési rozpomínání „srdce“, které umožňuje přejít od smyslové krásy k dokonalé kráse nadsmyslové ideje. Sokratés zde uvádí výrok mantinejské kněžky Diotimy, podle níž je „démon“, prostředník mezi bohy a lidmi, narodila se z matky Chudoby – neboť touží po tom, čeho se jí nedostává – a z otce Bohatství – proto je „statečná, vřelá a odhodlaná… plná důvtipu a hledá dobro a štěstí různými způsoby od tělesného obcování až po nejvyšší činnost duševní. Vzestupná dialektika nás povznáší od lásky ke krásným tělům k lásce ke krásným duším a nakonec k lásce vědění. Touha po nesmrtelnosti a usilování i krásno o sobě, láska pozemská, vede k lásce nebeské. Takový je ostatně smysl lásky zvané „platonická“, v pojetí Symposia jediné opravdové lásky.“

Poznámka

Příprava rigorózní práce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2093
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse