Platón

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Život - umělecké pokusy, studium u Kratyla, touha po spojení politické moci a rozumu, cesty do Egypta, seznámení s pythagorejským učením, založení akademie. Platónova díla - spory o pravost, periodizace děl: rané dialogy : Obrana Sókrata, Kritón, Lachés, Lýsis, Carmidés, Euthyfrón, Hippiás menší, Hippiás větší, Protagorás, Gorgiás, Ión, Euthydémos, Menexenos, Menón, Kratylos, Symposion, Faidón, střední dialogy : Ústava, Faidros, Parmenidés, Theaitétos, pozdní dialogy : Sofistés, Politikos, Tímáios, Kritiás, Filébos, Zákony. Forma dialogu. Idea - co je idea, idea dobra. Dialektika. Učení o společnosti a státu - dokonalé společenské soužití, jak lze na něj lidi připravit, proměna názorů v jeho dílech. Ideální stát - jeho organizace, oligarchové, dělba moci, ideální vlastnosti. Platónská starší Akadémie - dualismus a pronikání skepse se Seusipepm, Xenokratés, Polemón.

Obsah

1.
Život
2.
Platónova díla
3.
Forma dialogu
4.
Idea
5.
Dialektika
6.
Učení o společnosti a státu
7.
Ideální stát
8.
Platónská starší Akadémie

Úryvek

"Forma dialogu

Platón nepsal filozofické traktáty, které systematicky rozvíjejí určitou tezi. Nezná rozdělení filozofie na jednotlivé disciplíny. Jediný pohled do dialogů Gorgiás, Ústava, Faidros, Sofistés odhalí, kolik témat lze v jednom dialogu probírat a skloubit v ústrojnou jednotu. Platón líčí rozhovory, naznačí situace, při nichž se konají, a charakterizuje účastníky rozhovoru. Již v antice se jeho dialogy přirovnávaly k dramatům. Jsem patří psané slovo, rozhovor, dialog. Dialog napodobuje rozhovor a pokouší se tak alespoň zčásti vyrovnat nedostatek psaného slova. Platón klade důraz na filozofování jako činnost a cestu. Otevřenost dialogu má odhalit jeho vlastní nevědění a vtáhnout čtenáře do pohybu sókratovského hledání.

Idea

Středobodem Platónovy filozofie je idea. Od eleatů Parmenida a Zénóna si Platón osvojil rozdíl, který tito filozofové určili mezi tím, co existuje pravdivě, skutečně, a tím, co nemá pravé bytí. Platón říká v Tímáiu: „ Nejprve je podle mého mínění stanovit tuto rozluku: co je to, co stále je, ale vzniku nemá, a co je to, co stále vzniká, ale nikdy není jsoucí?“
Ve všech dialozích, věnovaných problému krásna, nebo se jen částečně tohoto problému dotýkajících, Platón vysvětluje, že předmětem zkoumání není to, co se jeví krásným, ani to, co se jen stává krásným, ale to, co skutečně je krásné, tj. krásné samo o sobě, podstata krásna, nezávislá na jeho náhodných, časových, proměnlivých a relativních projevech. V tomto smyslu je krásno –druh- (eidos) neboli –idea-.
Poznání ideje je poznáním bytnosti a to je možné jen uměním rozhovoru. Mezi ideami existují vztahy, které musí být objasněny, má-li být otázka po bytnosti zodpovězena.
Platónovo učení o –ideji- dobra jako o nejvyšší –ideji- je mimořádně důležité pro celý systém jeho pojetí světa. Toto učení dává Platónově filozofii charakter nejen objektivního idealismu, ale i idealismu teleologického. Jednu z nejúplnějších charakteristik nejvyššího dobra člověka uvádí Platón v díle Filébos. Podmínkami nejvyššího lidského dobra zde jsou : 1. účast na věcné podstatě –ideje-, 2. uskutečnění ideje, 3. existence rozumu a vědění, 4. ovládání některých věd, umění a správných mínění, 5. některé druhy čistých smyslových požitků."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5266
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse