Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Platón, Obrana Sókratova

Platón, Obrana Sókratova

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje spis, jež zaznamenává předem nepřipravenou řeč Sókrata, jako svou obhajobu na obvinění Anyta ( mladý politik, iniciátor obžaloby) , Lykóna (básník) a Meléta ( soukromý žalobce) v roce 399 p. n. l. . Sókratés čelil obvinění , že kazí mládež, že nevěří v bohy, v které věří obec, nýbrž v síly diamonské.
Spis je rozdělen do tří částí. V první části je zaznamenána reakce Sókrata na obvinění, před hlasováním o vině. Druhá část popisuje řeč Sókrata před hlasováním o trestu . V poslední části Sókratés reaguje na rozhodnutí o vině a trestu a naposledy promlouvá ke svým žalobců i ostatním přítomným občanům.

Obsah

1.
ÚVOD 4
2.
Část první 5
3.
Část druhá 6
4.
Část třetí 7
5.
ZÁVĚR 8
6.
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 9

Úryvek

"Spis zaznamenává předem nepřipravenou řeč Sókrata, jako svou obhajobu na obvinění Anyta ( mladý politik, iniciátor obžaloby) , Lykóna (básník) a Meléta ( soukromý žalobce) v roce 399 p. n. l. . Sókratés čelil obvinění , že kazí mládež, že nevěří v bohy, v které věří obec, nýbrž v síly diamonské.
Spis je rozdělen do tří částí. V první části je zaznamenána reakce Sókrata na obvinění , před hlasováním o vině. Druhá část popisuje řeč Sókrata před hlasováním o trestu . V poslední části Sókratés reaguje na rozhodnutí o vině a trestu a naposledy promlouvá ke svým žalobců i ostatním přítomným občanům.

Část první
Sókratés se obrací v úvodu své řeči na athénské občany a žádá je o pozornost, přestože bude hovořit předem nepřipraven, svým jazykem, bez přikrašlování. Odvolává se na svůj vysoký věk a skutečnost, že před soudem stojí poprvé. Nabádá občany, aby nehleděli na způsob projevu, ale na pravdu v něm obsaženou , kterou hodlá sdělit. Za žalobu kritizuje nejen žalobce, ale i obecně sofisty, kteří jsou dle jeho názoru ještě nebezpečnější. Nepřímo uvádí autora komedií Aristofana. Opakuje proti sobě vznesenou obžalobu : „Sókratés je vinen a dopouští se přečinů tím, že zkoumá věci pod zemí i nebeské, že slabší důvody činí silnějšími a že témuž učí i jiné."(2) . Na příběhu Kaliasse, bohatého občana, který platil Euénosovi za vyučování moudrosti, přirovnává sofisty k dozorcům koní, kteří je učí dokonalosti v příslušné oblasti.
Za svědka své moudrosti se odvolává na mrtvého přítele Chairefónta , který se vydal do Delf k bohu s otázkou, zdali je někdo moudřejší než on, Sókratés. Pýthia (věštkyně v Apollónově chrámu v Delfách) odpověděla, že nikdo není moudřejší než Sókratés. Ve své řeči dále uvádí, že se s tímto sdělením nespokojil a vydal se hledat odpovědi na otázku, proč tak bůh míní. Přestože si byl vědom, že si svým konáním mnohé znepřátelí. Vydal se k politikům, básníkům, řemeslníkům. U všech dospěl k závěru, že sice dokonale ovládají svá řemesla, ale na základě tohoto se mylně domnívají , že i všem ostatním věcem rozumí stejně dobře. A v tom podle Sókrata spočívá jejich nevědomost a malá moudrost. Sókratés věděl, že uvědoměním si vlastní nevědomosti, se stává moudrým.
V další části spisu se Sókratés obrací na Meléta a formou dialogu se ho ptá, na jednotlivé části obžaloby a postupně dokazuje, že právě Melétos si vůbec mládeže nevšímá, v těchto záležitostech je nepečlivý a v podstatě se nestará o záležitosti, ze kterých je Sókratés obviňován. Sókratés Melétovi vyčítá, že přestože věděl, že dělá něco nepravého, nepokáral ho a rovnou ho žaluje u soudu.
Sókratés se chytrými otázkami dožaduje Meléta upřesnění svého obvinění. Zda věří v jiné bohy nebo zda nevěří v žádné bohy. Melétos podlehne a odpoví : ,,Tvrdím toto, že vůbec nevěříš v bohy “. (2) Následují Sókratova vysvětlení víry v diamonia, prostředníka mezi člověkem a bohem . K občanům se obrací s konstatováním, že tímto sice vyvrátil obvinění Melétovo, ale tím si zvýšil nepřátelství a nenávist Meléta a mnoha dalších , které nepřímo uváděl na začátku svého projevu. A to je vlastně pravý důvod jeho soudu.
V další části textu vysvětluje Sókratés, proč se nebál nebezpečí a smrti, proč jim dává přednost před hanbou. Proto i nyní, kdyby mu občané navrhli osvobození za cenu toho, že už nebude nikdy filosofovat, dal by přednost smrti. Považuje totiž za prospěšné celé obci přemlouvání mladých i starých , aby se více starali o svou duši, než o peníze."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28242
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse