Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Platón: Protágoras - výtah

Platón: Protágoras - výtah


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která se věnuje popisu a částečně i rozboru Platónova díla Protágoras a intelektuálního konfliktu, který mezi sebou tito dva filozofové vedli.

Obsah

1.
Úvod
2.
Protágoras
3.
Dialog mezi Protágorem a Platónem odehrávající se na pozadí běžného dne.
4.
Závěr

Úryvek

"Protágorovy teze Sokrates přijímá, ale chybí mu v nich „něco málo“ - správné objasnění a upřesnění co je zdatnost, její části a druhy jako např. spravedlnost, rozumnost a zbožnost. Protagoras tvrdí, že ctnosti jako spravedlnost, rozumnost a zbožnost jsou samostatné druhy zdatnosti a nikdo nemá všechny, nýbrž každý má některou. Sokrates však tvrdí, že zdatnost je jednota. Protagoras připouští, že 4 ctnosti – moudrost, rozumnost, spravedlnost a zbožnost jsou si velmi blízké, naopak zmužilost je něco zvláštního – lidé mohou být zmužilí, ale nemusejí být spravedliví, zbožní apod. Sokrates namítne, že někteří lidé žijí zle, jiní dobře – snaží se dokázat, že zdatnost je ve vědění. Pojem vědění pak popisuje ve srovnání větších a menších libostí či nelibostí. Ukáže se, že rozdíl mezi zmužilými a bázlivými spočívá v různé znalosti věcí bezpečných a nebezpečných. Veškerá zdatnost je tedy vědění – samozřejmě o dobru.
Sokrates si počne stěžovat na zdlouhavost Protagorových proslovů a prosí ho o stručnější odpovědi, ten však kontruje, že kdyby vždy odpovídal stručně, nevyhrál by ani jeden řečnický zápas. Sokrates tedy končí s tím, že nemá na dlouhé hovory čas. Je však zadržen Kalliem, který ho prosí, aby pokračovala a ostatní se přidávají – stanou se jakýmisi soudci, aby oba soupeři dodržovali jistá pravidla, tj. Sokrates bude mluvit obšírněji a Protagoras kratšeji. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45aa702a27009.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Protagoras.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse