Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Platonovo a Aristotelovo pojetí státu

Platonovo a Aristotelovo pojetí státu

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve uvádí základní životopisná data těchto antických filosofů. Poté se snaží vymezit jejich názory na fungování státu, postavení jeho obyvatel a vládu v něm. Velký důraz je kladen na ty oblasti, ve kterých se Platón a Aristoteles rozcházejí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Platón (428/7-347 př. n. l.)
3.
Aristoteles (384-322 př. n. l.)
4.
Stát
4.1
Stát podle Platóna
4.2
Stát podle Aristotela
5.
Obyvatelé státu
5.1
Obyvatelé ve státě podle Platóna
5.2
Obyvatelé ve státě podle Aristotela
6.
Formy vlády ve státě
6.1
Formy vlády ve státě podle Platóna
6.2
Formy vlády státě podle Aristotela
7.
Závěr

Úryvek

“ 5.1 Obyvatelé ve státě podle Platóna

Stát je podle Platóna budován na stejném principu jako člověk a stejně tak jako se lidská duše skládá ze tří částí, tvoří stát tři třídy obyvatel. Každý je pak ke svému povolání předurčen tím, jaká složka v jeho duši převládá. Pokud v člověku převládá žádostivost, stane se výrobcem , vznětlivý člověk se stane strážcem a člověk, ve kterém převládá rozumná složka se má stát vládcem. Vládcové a strážci by měli být zbaveni majetku a neměli by mít ani rodinu. Ženy a děti jsou společné, stejně jako je společný majetek.
K rozdělení do výše uvedených tříd dochází již během výchovy dítěte. Každému dítěti, bez ohledu na jeho původ, poskytne stát stejnou možnost na vzdělání. Všichni jsou školeni v hudbě, gymnastice, matematice a dialektice, učí se odolávat svodům a zvykat si na bolest. V průběhu výuky probíhají zkoušky, podle kterých jsou postupně zařazováni do jednotlivých tříd. (Platón 1993)
Za povšimnutí stojí to, že podle Platóna mohou ženy patřit mezi vládce a strážce stejně tak jako muži, pokud se jim dostane vzdělání a uvolní se z domácích povinností a starostí o děti.
Podle Platóna je člověk zdravý, pokud je jeho duševní složka s tělesnou v rovnováze. Stejně tak stát je ideální, pokud všechny tři třídy žijí ve vzájemné harmonii a každý se věnuje jen té činnosti, ke které byl předurčen.

5.2 Obyvatelé ve státě podle Aristotela

Na rozdíl od Platóna, který na obec pohlížel jako na celek, vyzdvihuje Aristoteles individualitu každého občana . Základním přirozeným společenstvím mezi lidmi je podle Aristotela domácnost . Ta plní důležitou funkci, protože rozvíjí charakteristické schopnosti lidí a zajišťuje základní lidské potřeby. Sdružováním domácností vzniká ves a spojením několika vsí je vytvořen stát.
Podle Aristotela existují ve státě tři třídy občanů: Velmi zámožní, velmi chudobní a třetí uprostřed nich. Protože „podle všeobecného mínění nejlepší jest míra a střed, jest zřejmo, že i co se týče majetkových poměrů, nejlepší ze všech je majetek, který zachovává střed.“ (Aristoteles 1998). Základ státu by tedy měla tvořit střední vrstva.
Zajímavý je Aristotelův pohled na otroky, kteří jsou otroky ze své přirozenosti a nenáleží sobě, ale jsou majetkem jiného člověka.
O ženách zas Aristoteles tvrdí, že jsou to bytosti oduševnělé a je možné je vzdělávat, s muži si ale rovny nejsou a v žádném případě by se neměly účastnit politického života"

Poznámka

Seminární práce do Dějin politických idejí.
Velmi přehledné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11521
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse