Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Počátky českého realismu - maturitní otázka

Počátky českého realismu - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z literatury velmi povrchně informuje o počátcích českého realismu. Seznamuje s životem a dílem Karla Havlíčka Borovského, Boženy Němcové a Jana Nerudy.

Obsah

1.
Karel Havlíček Borovský
2.
Božena Němcová
3.
Jan Neruda

Úryvek

"K.H.Borovský – narodil se v Borové u Přibyslavi. V Praze vstoupil do kněžského semináře, ale rozčarován odešel. Napřed působil jako vychovatel v Rusku, kde poznal carský absolutismus. Po návratu se stal redaktorem. Byl zvolen do říšského sněmu. Za ostrou kritiku rakouské vlády byl vypovězen do Tyrolska. Po návratu roku 1855 umírá.

a) Žurnalistická činnost – Pražské noviny, Národní noviny – soubor Duch Národních novin. Slovan – k nejširším lidovým vrstvám. V politice byl liberálem.
b) Politická satira – psal epigramy, politické parodie národních písní, jimiž útočil na církev, policii a státní moc. Tři satirické básnické skladby: Král Lávra, Křest Svatého Vladimíra, Tyrolské elegie.
c) Pozorovatelské nadání a pronikavý úsudek projevil v Obrazech z Rus. Kapitola o kritice. Také překládal.

Význam – vytvořil typ české satiry plné jazykové a situační komiky. Byl mistrem epigramu a tvůrcem Politického novinářství.

Božena Němcová – svým dílem zachytila život českého venkova, kde prožila dětství. Brzy se provdala za úředníka finanční stráže, s nímž hodně cestovala. Předčasně zemřela vyčerpáním bídou a strádáním.
- sbírala a vydala Národní báchorky a pověsti, které věcně upravovala, později i Slovenské pohádky a pověsti
- ve vesnických povídkách zobrazuje kladného hrdinu – Divá Bára, Dobrý člověk, Pan učitel
- vrchol její tvorby představuje Babička – hlavním zdrojem byly vzpomínky z dětství
- Pohorská vesnice – širší záběr života
- V zámku a podzámčí – konfrontuje život zbohatlíků s životem chudiny

Význam – první povídkářka českých a slovenských her, romantické náměty podávala v realistickém rámci, později romantiky ubývalo, sociální tendence."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4989cc31ce876.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pocatky_ceskeho_realismu_MO.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse