Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Počítačová kriminalita

Počítačová kriminalita

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve obecně vymezuje znaky skutkové podstaty. Poté charakterizuje jednotlivé typy trestných činů, které se řadí do počítačové kriminality, včetně seznamu těchto činů podle Rady Evropy. Poslední část je pak věnována vymezení, subjektům, objektům a realizaci jednotlivých trestných činů.

Obsah

1.
Znaky skutkové podstaty
2.
Počítačová kriminalita
2.1
Trestné činy ve vztahu k počítači, jeho příslušenstvím a jiným nosičům informací jako věcem movitým
2.2
Trestné činy ve vztahu k software, k datům, resp. uloženým informacím
2.3
Trestné činy, při nichž je počítač prostředkem k jejich páchání
2.4
Členění podle Rady Evropy
2.4.1
Minimální seznam trestných činů
2.4.2
Volitelný seznam trestných činů
3.
Softwarové (programové) pirátství
3.1
Realizace deliktů v praxi
4.
Internet a kriminalita (distanční kriminalita)
5.
Informační trestná činnost
6.
Internetovská trestní činnost
7.
Závěr

Úryvek

“ Softwarové (programové) pirátství (Porušování autorských práv, §152TrZ)

Pojmy :

Softwarové pirátství : Všechny útoky na právo autora a další práva k počítačovým programům, uvedená v autorském zákonu.

Softwarový pirát : Užívané označení osoby, která v oblasti padělání, šíření nebo užívání softwarových produktů porušuje autorský a trestná zákon.

Většina z nás si dozajista uvědomuje ze své praxe, že užívání nelegálně získaného softwaru je jedním z velkých problémů naší společnosti. Tento fenomén je typický pro země bývalého sovětského bloku, kde převládaly názory typ: „Vlastnit lze jen věci hmotné a duchovní dílo, které daný člověk vytvoří je nás všech , či snad lépe řečeno není nikoho z nás”. Další věcí je finanční problém. Programové vybavení je často mnohonásobně dražší než počítač samotný.
Odhady množství nelegálně instalovaného softwaru činily v letech 1990-1995 80 % v dnešní době se tyto odhady pohybují kolem 60%.

Z jednotlivých způsobů neoprávněných zásahů do práva autorského, jsou nejčastější v souvislosti s programy počítačů tyto:
 „Osobování si autorství nebo spoluautorství cizího díla” (v souvislosti s díly vytvořenými ke splnění povinností vyplývajících z pracovního poměru )
 „Neuvedení nebo nesprávné uvedení autora” (časté jak u ”klasických” děl – fotografií, ale i u software);
 „Změna díla bez svolení autora” (zásah do díla je právě v oblasti software nejčastějším deliktem);
 „Užití díla bez svolení autora” (užívání prg. bez patřičných licencí, mat. uveřejněný na Internetu, atd.. vztahuje se jak na užití u koncového uživatele, tak na distribuci díla, opět typické pro audiovizuální nahrávky a počítačové programy)
 „Další nelegální šíření díla“ (kopírování)
 „Nezaplacení autorské odměny za užití díla.”

V praxi jsou realizovány delikty například takto:

 Velmi častý je případ, kdy programátor užívá licenční programové vybavení patřící zaměstnavateli pro svoje soukromé podnikání. (Proč by si pachatel pořizoval nákladné programové vybavení, když je může okopírovat ve firmě, kde pracuje, a doma používat - ať už pro zábavu, vzdělávání nebo výdělečnou činnost.)
 Běžné jsou zásahy do programů jinými osobami, další přepracovávání těchto programů a následně jejich užívání (případně distribuce dalším subjektům).
 Společensky velmi nebezpečné je jednání řady firem, kde bylo zcela vědomě zakoupeno programové vybavení pouze jedenkrát nebo vůbec a rozkopírováno na více počítačů a tam používáno k podnikání.

Zde je nutno si uvědomit, že trestní postih pro porušování autorského práva riskuje ten, kdo programy či jiný materiál pirátsky šíří, ale i ten, kdo je používá.


Ochranu programům jako autorským dílům poskytuje jednak AZ - § 32, ale také TrZ § 152. viz. :
„ Kdo s dílem, které je předmětem ochrany podle práva autorského, nebo s výkonem umělce, zvukovým či obrazovým záznamem neoprávněně nakládá způsobem, který přísluší autoru, autorské organizaci či jinému nosiči těchto práv, nebo jinak tato práva porušuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem či propadnutí věci.

Porušování autorských práv nespočívá pouze v útocích na software a jeho šíření, ale i na jiná digitalizovaná autorská díla. Jedná se především o kopírování cizích webovských stránek, uveřejňování cizích autorských děl či jejich částí na Internetu apod. (Velmi častým porušováním autorských práv jsou nejrůznější tzv. hudební a filmové servery, kde jsou nabízeny ke stažení různé tituly, pochopitelně bez souhlasu autorů, výrobců či distributorů.)"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera694
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse