Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Počítačová podpora designu a výroby v automobilovém průmyslu - bakalářská práce slovensky

Počítačová podpora designu a výroby v automobilovém průmyslu - bakalářská práce slovensky

Kategorie: CAD systémy, Technické obory - cizojazyčné práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je prostřednictvím analýzy jednotlivých systémů na podporu počítačového designu a výroby vyzdvihnout výhody, případně poukázat na nedostatky dnešních aplikací používaných při vývoji a konstrukci automobilů. Práce je rozdělená do čtyř částí. První dvě se zabývají charakterizováním a rozdělením počítačové podpory designu a výroby z všeobecného hlediska. Třetí část se zaměřuje na analýzu nejpoužívanějších systémů při navrhování a výrobě automobilů. Závěrečná část obsahuje zhodnocení analyzovaných aplikací, jejich vzájemné porovnání. Rovněž je zde poprán rozdíl mezi dnešní výrobou aut s použitím počítačových aplikací na podporu designu a výroby bez použití softwaru v minulosti.

Obsah

0.
ÚVOD
1.
Počítačová podpora dizajnu
1.1.
Počítačová podpora návrhu – (Computer Aided Design)
1.2.
Rozdelenie CAD softvérov
1.3.
Počítačové modely a modelovanie
1.3.1.
Drôtový model
1.3.2.
Plošný model
1.3.3.
Objemový model
1.4.
Reprezentácia objektu modelu pomocou hraníc
1.5.
Reprezentácia modelu geometrickými telesami
1.6.
Hybridný model
1.7.
Feature modely a modelovanie
1.8.
Techniky modelovania
1.8.1.
Vytvorenie prvotného modelu
1.8.2.
Funkcia možné vykonávať na jednom modeli
1.8.3.
Funkcie vykonávané medzi modelmi
2.
Počítačová podpora výroby
2.1.
Systémy počítačovej podpory výroby
2.2.
Rozdelenie systémov počítačovej podpory výroby
2.3.
Postprocesory
2.4.
Frézovanie tvarových plôch
2.5.
Frézovanie jedným ťahom
2.6.
Rezné podmienky počítačovej podpory výroby
2.7.
Trendy a predpokladaný vývoj v CAM oblasti
3.
Aplikácia počítačovej podpory v oblasti automobilového priemyslu
3.1.
Softvér I-Deas
3.2.
Pro/ENGINEER
3.2.1.
Pro/ENGINEER Foundation XE
3.2.2.
Solid modeling v Pro/ENGINEER Foundation XE
3.2.3.
Mechanické navrhovanie
3.4.
Systém CATIA
3.4.1.
Platformy v softvéry CATIA
3.4.2.
Štruktúrovanie aplikácií v softvéry CATIA
3.4.3.
Mechanická konštrukcia
3.4.4.
Inžinierske analýzy súčiastok a mechanizmov
3.4.5.
Syntéza modelu
3.4.6.
Oblasti použitia
3.5.
SolidWorks
3.5.1.
Funkcie softvéru SolidWorks
3.5.2.
Vybrané funkcie v softvéry SolidWorks
3.6.
Autodesk Inventor
4.
Prínosy aplikácie počítačovej podpory v oblasti automobilového priemyslu
4.1.
Výroba automobilu v minulosti
4.1.1.
Získanie tvaru modelu – hlinený model
4.1.2.
Kopírovanie tvaru z prototypu do polovýrobku
4.2.
Výroba automobilu dnes
4.3.
Výroba modelu prostredníctvom CAD systému
4.4.
Kopírovanie – prenesenie tvaru z modelu do polotovaru
4.5.
Prínosy v automobilovom vývoji zavedením CAD/CAM aplikácií
5.
Záver

Úryvek

"2.5 Frézovanie jedným ťahom
Ide o proces, ktorý svojou podobnosťou pripomína predchádzajúcu taktiku. Jej využitie sa mnohokrát vyskytuje pri frézovaní rohu. Od predchádzajúcej taktiky sa odlišuje tým, že fréza prechádza po makete jedným ťahom, akoby perom. Preto sa označuje toto frézovanie aj „frézovanie perom“.
2.6 Rezné podmienky počítačovej podpory výroby
Najvýhodnejším spôsobom ako navrhnúť rezné podmienky je využiť počítačovú podporu, ktorá bola základom pre zrod tzv. optimalizačným softvérom. Tieto softvéry používajú matematické metódy stanovenia rezných parametrov [2].
V spojitosti s integráciou do systému CAM ich môžeme rozdeliť na:
• Samostatné optimalizačné softvéry, ktorých vypracovanie prevažne je možné v niektorých zo štandardných programovacích jazykoch ako napr. Basic, C++, Turbo Pascal, Delphi a i. Rezné parametre sú výsledným efektom a musia sa ručne zadávať do NC programu ,
• spolupracujúce optimalizačné softvéry, ktorých vypracovanie podobne ako u samostatných optimalizačných softvéroch sa uskutočňuje v niektorých z programovacích jazykov, pri ktorých sa rezné parametre dokážu integrovať do NC programu napr. úpravou NC programu a pod. optimalizačné softvéry začlenené do systémov CAM, kde rovno v CAM prostredí sa nachádza modul pre optimalizáciu rezných parametrov. Na obr. (doplň si) je prototyp optimalizačného softvéru animujúceho proces frézovania a zároveň zaznamenáva chod rezných síl. Optimalizovaný NC program je výsledným efektom tohto procesu, v ktorom sú integrované funkcie posuvu (F), aby sa chod rezných síl kolísal čo najmenej [2].

2.7 Trendy a predpokladaný vývoj v CAM oblasti
Výrobcovia sú donútení využívať technológie CAD/CAM/CAE v čo najvyššom možnom rozsahu z dôvodu zvyšujúcich sa požiadaviek na udržanie úrovne konkurencieschopnosti výrobkov. V blízkom budúcne možno čakať aj tento trend. Bezdôvodné znižovanie efektivity využitia novodobých nástrojov vo firmách a zároveň i efektivity celého komplexu začleneného do systému CA je spôsobené využívaním iba jedinej zložky z uvedeného reťazca ako napr. zanedbanie alebo celkové vynechanie nadväzujúcich zložiek, ktoré podporujú výrobu CAM .

V blízkej budúcnosti systémov CAM môžeme očakávať prosperitu nasledovných trendov:
• podporiť výrobu v oblastiach strojárskej technológie prostredníctvom produkcie modulov napr. zváraním, montážou, tvárnením...,
• tvorba užívateľských databáz rezných podmienok, nástrojov a pod.,
• využitie štandardu STEP (Standard for the Exchange of Product) pre preberanie modelu špecializovanými CAM systémami z CAD systémov,
• z oblasti teórií technológie, obrábania sústružením, frézovaním, brúsením do jednotlivých modulov zapracovávať najnovšie výsledky výskumu (počítačová podpora technológií suchého, tvrdého a rýchlostného obrábania, obrábania po čiarach atď.),"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 23 stran. Práce obsahuje schémata, grafiku a fotografie.
Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18763
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse