Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podíl psychických procesů na regulaci pracovní činnosti

Podíl psychických procesů na regulaci pracovní činnosti

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje, jakým způsobem mohou jednotlivé psychické procesy ovlivňovat pracovní výkon. Věnuje se také kvalitativním a kvantitativním rozdílům ve vlastnostech, dopadu vloh, schopností a dovedností na práci. V neposlední řadě také řeší, jestli existuje souvislost mezi inteligencí a způsobilostí k povolání.

Obsah

1.
Podíl psychických procesů na regulaci pracovní činnosti
2.
Vnímání
3.
Pozornost
4.
Paměť, pamatování a zapomínání
5.
Představy
6.
Řešení problému, myšlení a rozhodování
7.
Vliv individuálních vlastností na pracovní výkon
8.
Vlohy, schopnosti a dovednosti
9.
Inteligence a způsobilost k povolání

Úryvek

"VLOHY, SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
Pracovní způsobilostí rozumíme soubor všech osobních předpokladů nutných pro vykonávání určité profese. Tak např. pro profesi strojvůdce je nezbytná vloha barevného rozlišování signálů, jistá míra schopnosti rozumového uvažování, silná nervová soustava, a zvláště odolnost vůči dlouhodobému zatěžování; z charakterových vlastností je to zvláště svědomitost a spolehlivost.
Vlohy jsou anatomicko-fyziologické vlastnosti, které jsou základem vrozených rozdílů mezi lidmi.
Vlohy samy o sobě a beze zbytku nijak nepředurčují schopnosti. Jsou jenom jejich nezbytným předpokladem. Nebude-li člověk, který má vynikající vlohy, vykonávat příslušnou činnost, schopnosti se u něho nerozvinou. Sama definice pojmu vlohy jakožto vrozené dispozice neovlivněné získanými zkušenostmi nesmírně ztěžuje praktické poznávání vloh. Je tomu tak proto, že jedinec nabývá zkušeností již od prvního dne svého života. Protože na vlohy můžeme usuzovat jenom z činnosti a výkonu jednotlivce, je velmi obtížné oddělovat vrozené vlohy od naučených dovedností.
Na vlohy však můžeme usuzovat ještě i z jiných údajů. Jestliže člověk, který neměl obvyklý cvik, dosáhne mimořádných úspěchů v nějaké činnosti, nebo jestliže těchto úspěchů dosáhne v mladém věku, usuzujeme, že měl pro onu činnost mimořádné vlohy. Zvláště výrazné jsou vlohy hudební, malířské, matematické a jazykové.
Na základě vloh, pomocí zkušeností a cviku si osvojujeme různé dovednosti. Jednou z nejjednodušších je například úchopový reflex malého dítěte (podáte-li mu prst, umí jej již uchopit). Úchopový reflex je výsledkem jistého cviku a jistého zrání nervové soustavy. Pojem dovednosti je základem pro výklad pojmu schopnosti. Dovednosti jsou pohybové (motorické a senzomotorické, ale i rozumové a sociální). Návyk je opakováním získaná pohotovost k bezděčnému vybavování nebo tlumení jistých reakcí v příslušných situacích. Návyky jsou jistou formou získaných motivů k jistému jednání. Pojmy návyk a dovednosti spolu velmi úzce souvisí.
Za vědomosti označujeme souhrn představ a pojmů, které si člověk osvojil. Dovednost je cvikem získaná pohotovost ke správnému vykonávání nějaké činnosti. Osvojíme-li si jistou dovednost, nenaučíme se vykonávat pouze to, co je náplní oné dovednosti, ale ještě něco více. Tak například soustružník si musí osvojit celou řadu dovedností. Tyto dovednosti mu umožní nejenom dobře vykonávat práci soustružníka, ale i relativně snadno se naučit práci frézaře, a to nejenom proto že v obou profesích jsou identické prvky.
Dovednosti a schopnosti jednak souvisejí, jednak se od sebe liší, jakož i to, že schopnosti nepovažujeme za neměnné, že jejich rozvoj je podmíněn získáváním vědomostí. Každý by mohl rozvinout své schopnosti za každých podmínek, v libovolně krátkém čase a libovolným směrem. Na tento rozvoj právě působí vlohy, životní podmínky a čas.


INTELIGENCE A ZPŮSOBILOST K POVOLÁNÍ
Výsledky v inteligenčních testech vysoce korelují s úspěchem v celé řadě profesí. Tyto výsledky nejsou však závislé pouze na použitém testu, ale také na použitém kritériu. Při použití inteligenčních testů je žádoucí rozeznávat dvě skupiny kritérií: úspěch při zácviku do povolání a úspěch při výkonu povolání. Všeobecně platí, že korelace inteligenčních testů s úspěchem při zácviku do povolání. Tyto výsledky jsou snadno pochopitelné, protože při dlouhodobém výkonu osvojených činností hraje významnou roli motivace pracovníka, která při zácviku do nového povolání bývá obecně vysoká.
Inteligence pracovníka není zdaleka jediným faktorem jeho úspěchu a nemůže být jediným kritériem, podle kterého pracovníky vybíráme."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera619
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse