Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnik a podnikání - zahájení procesu podnikání

Podnik a podnikání - zahájení procesu podnikání

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: Tato práce na teoretické úrovni seznamuje se zahájením podnikání. Popisuje ekonomické, právní a sociální aspekty při zahájení procesu podnikání. Definuje nejen podnikatelský záměr a plán, ale také zakladatelský rozpočet a osobní rozpočet podnikatele. Charakterizuje podnikatelskou příležitost. V závěru informuje o studii proveditelnosti, jejím postupu a osnově.

Obsah

1.
Ekonomické, právní a sociální aspekty při zahájení procesu podnikání
2.
Podnikatelský záměr
2.1.
Definice
2.2.
Účel podnikatelského záměru
2.3.
Otázky banky
2.4.
Obsah podnikatelského záměru
2.5.
Požadavky na podnikatelský záměr
3.
Podnikatelský plán
4.
Zakladatelský rozpočet, osobní rozpočet podnikatele
4.1.
Tvorba analýz
4.2.
Analýza trhu
4.3.
Konkurence
4.4.
Analýza výrobního procesu (služby)
4.5.
Analýza nákladů
4.6.
Analýza času
4.7.
Analýza strategie
4.8.
Analýza financí
5.
Podnikatelská příležitost
6.
Studie proveditelnosti
6.1.
Studie proveditelnosti – pojem, účel, cíle
6.2.
Ostatní typy studií a analýz
6.3.
Postup při zpracování studie proveditelnosti
6.4.
Osnova studie proveditelnosti

Úryvek

"Každý člověk, který chce začít podnikat, musí na začátku vstřebat celou řadu informací týkajících se zahájení podnikání v oblasti legislativy, finanční podpory a sociálního zázemí.
Před zahájením podnikání je třeba vědět, zda chceme podnikat jako fyzická či právnická osoba a v případě právnické osoby volíme formu podnikání:
 Akciová společnost – zakládá ji jedna právnická osoba nebo dvě a více osob fyzických. Společnost ručí celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti. Počátečním kapitálem je jmění v minimální výši 2 mil. Kč, které je rozděleno do určitého počtu akcií. Založení společnosti je administrativně náročnější: sestavení zakladatelské listiny a stanov, svolání valné hromady, notářsky ověřený zápis o založení společnosti a konání valné hromady
 Společnost s ručením omezeným – založena minimálně jednou a maximálně padesáti osobami. Společnost ručí neomezeně celým svým majetkem, společníci ručí do výše nesplaceného vkladu. Počátečním kapitálem je jmění ve výši minimálně 200 tis. Kč. Při založení společnosti se sepisuje společenská smlouva, která je notářsky ověřená, a provede se zápis do obchodního rejstříku.
 Komanditní společnost – je založena minimálně dvěma osobami, z toho jeden je komplementář a jeden komanditista. Komplementář ručí za závazky celým svým majetkem, komanditista jen do výše nesplaceného vkladu. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Minimální výše vkladu komanditisty je 5000 Kč. Při založení společnosti se sepisuje společenská smlouva, která nemusí být ověřena notářským zápisem, a provede se zápis do obchodního rejstříku.
 Veřejná obchodní společnost – zakládají ji minimálně dvě osoby, které ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým majetkem. Počáteční kapitál není stanoven. Při založení se sepisuje společenská smlouva, která nemusí být ve formě notářského zápisu, a provede se zápis do obchodního rejstříku.

Registrace podnikatele se provádí u živnostenského úřadu. Poté má podnikatel povinnost se přihlásit k platbě daně z příjmu fyzických osob a to se provádí u místně příslušného finančního úřadu. Místní příslušnost u fyzické osoby je dána jejím bydlištěm, u právnické osoby jejím sídlem, které je uvedeno na výpisu z obchodního rejstříku. Pokud vznikne povinnost přihlásit se k jiným daním (např. DPH, silniční daň apod.), učiní se toto přihlášení taktéž na finančním úřadu. Po získání živnostenského listu nebo jiného oprávnění je nutné zaregistrovat se u Okresní správy sociálního zabezpečení. Termín pro registraci je do osmého dne následujícího měsíce od data zahájení podnikání. K registraci je nutný občanský průkaz, oprávnění k podnikání, zápočtový list, případně doklad o vyřazení z evidence úřadu práce. Další povinností začínajícího podnikatele je zaregistrovat se u své zdravotní pojišťovny jako podnikatel."

Poznámka

Tato práce čerpá ze zdroje: http://www.strukturalnifondy.info/data/priloha3_FS.doc.
Vysoká škola podnikání, a. s., Studijní program Ekonomika a management, Studijní obor Podnikání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17263
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse