Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podnik v tržní ekonomice, jeho podstata a cíle - maturitní otázka 1/6

Podnik v tržní ekonomice, jeho podstata a cíle - maturitní otázka 1/6


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která představuje, co je to podniková ekonomika, podnik samotný, jaké se k němu váží faktory nebo kdo je to podnikatel a jaké jsou jeho cíle. Následující maturitní otázku naleznete zde Vznik a založení podniku - maturitní otázka 2/6.

Obsah

1.
Podniková ekonomika jako vědní disciplína
2.
Předmět zkoumání podnikové ekonomiky
3.
Metody zkoumání podnikové ekonomiky
4.
Co je podnik, podnikání a podnikatel
a) Podnik
b) Jaké faktory charakterizující podnik
c) Organizace vs. podnik
d) Podnikání
e) Podnikatel
f) Cíle podniku
g) Podstata fungování podniku

Úryvek

"JAKÉ FAKTORY CHARAKTERIZUJÍ PODNIK
podle Gutenberga (zakladatel moderního pojetí ekonomiky)
kombinace výrobních faktorů (zákl.výrobní faktor podle Gutenberga: práce, investiční majetek a materiál)
princip hospodárnosti – podnik se snaží s dostupnými zdroji maximalizovat výstup nebo se snaží dosáhnout určité produkce pomocí minimálních vstupů.
princip finanční rovnováhy – projevuje se ve schopnosti podniku plnit svoje finanční závazky. Rovnováha obecně je vůbec jedním ze základních znaků normálního zdravého fungujícího podniku

ORGANIZACE x PODNIK
Podnik je organizace, je nějakou institucí
Podnik má organizaci, má organizační strukturu
Podnik je organizován (nějakým managmenten)
Organizace není vždy podnikem (např. škola, neziskové organizace)

PODNIKÁNÍ
soustavná činnost (opakují se) prováděna samostatně (podnikatel sám rozhoduje o způsobu, formě, rozsahu, čase a místě výkonu svých aktivit) podnikatelem, vlastním jménem(podnik musí mít svoje jméno pod kterým provádí podnikové aktivity) a na vlastní zodpovědnost (odpovědnost za plnění smluvních podmínek – dodržování právních předpisů) za účelem dosažení zisku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47ed3e8bda94b.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Podnik_v_trzni_ekonomice.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse