Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podnikání

Podnikání


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na podnikání. Pojednává o tom, co je podnik, podnikatel, jednání jménem firmy, vznik a zánik, obchodní společnosti nebo obchodní jméno.

Obsah

1.
Podnikání
2.
Podnikatel
3.
Podnik
4.
Jednání jménem firmy
5.
Obchodní rejstřík
6.
Obchodní jméno
7.
Založení a vznik společnosti
8.
Zrušení a zánik obchodní společnosti
9.
Charakteristika obchodních společností

Úryvek

"Založení a vznik společnosti
Založení obchodní společnost je založena okamžikem podpisu společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny.
Vznik obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku


Zrušení a zánik obchodní společnosti
Zrušení obchodní společnosti je období vypořádání finančních závazků firmy, o kterém teď rozhoduje soud nebo podnik
Zánik obchodní společnosti společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.


Charakteristika obchodních společností
Člení se na:
Osobní
Kapitálové

Veřejná obchodní společnost
Je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. Firma obsahuje označení "veřejná obchodní společnost", které může být nahrazeno zkratkou "veř. Obch. Spol." nebo "v. O. S.". Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí označení "a spol.".
• Je založena alespoň dvěma osobami
• Osoby ručí neomezeně a solidárně svým majetkem
• Zisk i ztráta se dělí mezi oba dva společníky
• Společnost řídí statutární orgán, což jsou oba dva společníci
• Pro společníky platí zákaz konkurence v oboru"

Poznámka

SŠ Lomnice nad Popelkou

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x553fe10d08a3b.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Podnikani_30.4..doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse