Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podnikání a podnikatelské subjekty

Podnikání a podnikatelské subjekty


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, Jičín

Charakteristika: Práce se zaměřuje na ekonomické téma podnikání a podnikatelské subjekty. Rozebírá podnikatelský záměr, riziko, podnikání, podmínky pro vznik živnosti, jaké jsou druhy živností a podnikatelské subjekty.

Obsah

1.
Podnikatelský záměr
2.
Podnikatelské riziko
3.
Podnikání
4.
Podmínky pro vznik živnosti
5.
Druhy živností
6.
Podmínky provozování živností
7.
Podnikatelské subjekty
8.
Dělení podnikatelských subjektů

Úryvek

"Podnikatelský záměr:
a) Nápad – odvozený od naší schopnosti, popř. odvozený od nápadu jiných
b) Průzkum trhu – jednorázové zjištění situace na trhu na základě poptávky
c) Plán realizace – co budeme nabízet
zda budeme podnikat sami nebo se společníky
jaká bude potřeba výrobních prostředků (materiál, zdroje)

d) Zakladatelský rozpočet – vyčíslení přepokládaných nákladů, výnosů a zisku
vyčíslení počátečních finančních prostředků (na nákup materiálu, strojů, reklamy apod.)

e) Posouzení reálnosti záměru – vezmeme v úvahu např. náklady obětované příležitosti
a odhadovaný zisk

f) Založení podniku – volba určitě právní formy
registrační povinnosti (nahlášení na živnostenský úřad, správa sociálního zabezpečení, na zdravotní pojišťovnu)

g) Vložme do podniku majetek


Podnikatelské riziko

Je spojeno hlavně s těmito faktory:

1. Nezájem o naše výrobky
2. Odebrání ale nezaplacení našich výrobků
3. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců
4. Konkurence, špionáž, živelné pohromy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55202878a9012.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Podnikani_podnikatelske_subjekty.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse