Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnikání a zdaňování zahraničních osob v ČR

Podnikání a zdaňování zahraničních osob v ČR

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce důkladně vysvětluje pojmy, jako daňový rezident a nerezident. Popisuje roli počítačového softwaru v daňové problematice, uvádí možnosti daňových úlev pro rezidenty i nerezidenty. Zmiňuje zánik nároku na odečet, a zvláštní sazbu daně.

Obsah

1.
Právní úprava v Obchodním zákoníku
1.1.
Základní právní úprava podnikání zahraničních osob
1.2.
Organizační složka zahraniční osoby
2.
Právní úprava v Živnostenském zákoně
3.
Specifické zákony upravující podnikání zahraničních osob
4.
Právo nabývat nemovitosti
5.
Zdaňování zahraničních právnických osob
6.
Zdroj příjmů na území ČR pro daňové nerezidenty

Úryvek

"3.Specifické zákony upravující podnikání zahraničních osob

V některých případech je třeba brát v úvahu specifické zákony, které upravují činnost např. auditorů, soudních znalců či daňových poradců. Z těchto specifických zákonů, které upravují či omezují podnikání zahraničních právnických osob v tuzemsku můžeme uvést následující zákony:
Zákon o auditorech (524/1992 Sb.), který stanoví, že Komora auditorů ČR zapíše do seznamu auditorů do dvou měsíců od doručení písemné žádosti právnickou osobu, a to obchodní společnost, ve které náleží nejméně 60 % podílů nebo hlasovacích práv auditorům zapsaným do seznamu auditorů, kteří jsou občany České republiky.
Zákon o obecně prospěšných společnostech (248/1995 Sb.), který říká, že nejméně dvě třetiny členů správní rady obecně prospěšné společnosti musí být občané České republiky.
Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (202/1990 Sb.), který stanoví, že povolení k provozování takových her nelze mimo jiné vydat zahraniční právnické osobě s výjimkou organizací s mezinárodním prvkem ani tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí. Ministerstvo může povolit výjimku tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí u sázkových her v kasinech.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, který upravuje udělování autorizací k výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla ve veřejném zájmu. Podmínkou pro udělení autorizace právnické osobě mimo jiné je, aby měla sídlo na území České Republiky.


4.Právo nabývat nemovitosti

České právnické osoby, včetně právnických osob se 100 % zahraniční účastí, mohou stejně jako české fyzické osoby nabývat v ČR vlastnická práva k nemovitostem.
Zahraniční fyzické osoby, včetně jejich organizačních složek, nemohou v ČR nabývat vlastnická práva k nemovitostem s výjimkou dědictví, nákupu nemovitosti pro reprezentaci cizího státu, nákupu nemovitosti od příbuzných, výměny nemovitosti, restituce a případů na které se vztahuje předkupní právo.

2.Zdaňování zahraničních právnických osob
1.Daň z příjmů
České daňové právo obdobně jako daňové systémy většiny ostatních států rozlišuje dva základní druhy poplatníků, a to daňového rezidenta a daňového nerezidenta. Těmto výrazům v podstatě odpovídají rovněž často používané pojmy daňový tuzemec a daňový cizozemec, setkáváme se též s označením daňový domicil či daňová příslušnost. Samotné pojmy rezident či nerezident nejsou sice v Zákoně o daních z příjmů (ZDP) přímo uvedeny, jsou však běžně užívány v mezinárodních daňových smlouvách."

Poznámka

Některé informace obsažené v práci mohou být již neaktuální.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera194
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse