Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podnikání fyzických osob - maturitní otázka

Podnikání fyzických osob - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která se věnuje charakteristice a formám podnikání právnických osob. V závěru práce je prostor pro konkrétní příklad z účetnictví - zdravotní a sociální pojištění podnikatele.

Obsah

1.
Právní úprava podnikání
2.
Charakteristika podnikání fyzických osob
3.
Živnostenské podnikání
4.
Druhy živností
5.
Příklad: zdravotní a sociální pojištění podnikatele

Úryvek

"a) podmínky pro provozování živnosti:
Provozovat živnost může každá fyzická nebo právnická osoba, která splní tyto podmínky:
dosažení věku 18 let (zletilost), způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost (předkládá se výpis z trestního rejstříku), neexistují daňové nedoplatky (předkládá se doklad o finančním vyrovnání, který se získá na finančním úřadě)

b) doklad:
živnostenský list – ohlašovací živnosti. náležitosti: jméno, rodné číslo, bydliště, obchodní jméno, IČ, předmět a místo podnikání, hlavní a vedlejší pobočky, datum vydání.
koncesní listina – koncesované živnosti. náležitosti: to samé co živnostenský list + doba a ostatní podmínky stanovené živnostenským zákonem. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47dd0659ba65b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Podnikani_fyzickych_osob.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse