Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podnikání, podnik, podmínky, druhy činností - maturitní otázka z ekonomických předmětů

Podnikání, podnik, podmínky, druhy činností - maturitní otázka z ekonomických předmětů


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10

Charakteristika: Tato práce byla podkladem pro maturitní zkoušku ve školní části z ekonomických předmětů. Obsahuje základy na téma podnikání, které je třeba k daným tématům znát. Práce je jasná a přehledná, bez zbytečností.

Obsah

1.
Podnikání
2.
Podnik a jeho členění
3.
Živnosti
4.
Společnosti
5.
Zánik
6.
Zastupování

Úryvek

"Podnikání: soustavná samostatná činnost pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem zisku.
Podnik: souhrn hmotných, nehmotných a osobních složek určených k podnikání.
Nehmotné – jméno, licence, know-how
Hmotné – budovy, stroje, auta
Osobní – lidé
Členění podniku:
a) Podle velikosti – malé, střední, velké
b) Podle předmětu činností – těžební, zemědělské, bankovní, dopravní
c) Podle právní formy – státní, soukromé, družstva
Podnikatel: FO a PO, zakládá a vede firmu
FO - Základní: od 16 let (povolení soudu), právní způsobilost, trestní bezúhonnost
Speciální: praxe, vzdělání, odborná způsobilost.
O živnost se žádá prostřednictvím Jednotného registračního formuláře, který vydává živnostenský úřad.
Žadatel obdrží Výpis z živnostenského rejstříku, je přiděleno IČ, DIČ (daňové identifikační číslo)

PO – uměle vytvořený subjekt, který je zapsán do obchodního rejstříku

Druhy živností
1) Podle rozsahu požadavků
- Ohlašovací živnost – řemeslné, volné, vázané
- Koncesované živnosti
2) Podle předmětu činnosti: výrobní, obchodní, poskytující služby

Důvody ukončení živnosti - Uvalení konkurzu, uplynutí času, rozhodnutí finančního a živnostenského úřadu, smrtí

Vznik společnosti:
a) založení (společníci sepíší a podepíší společenskou smlouvu).

b) vznik (zápis do OR) – do 90 dnů (od založení do datu žádosti zápis do obchod. rejstříku

Zánik společnosti:
a) zrušení
– s likvidací majetku:
1) vstup do likvidace se zapiše do OR
2) je stanoven likvidátor
3) likvidátor upozorní všechny věřitele
4) soustředí všechny účty do jedné banky
5) začne prodávat majetek
6) z peněz na účtu uspokojí věřitelé
7) zbytek peněžních prostředků = LIKVIDAČNÍ ZŮSTATKY
8) Lik. zůstatky se rozdělí mezi společníky
9) Požádá o výmaz z OR
10) Firma zaniká dnem výmazu z OR
- bez likvidace (podnik převádí svůj kapitál na nového práv. zástupce)
b) zánik (den vymazání z obchodního rejstříku)
c) konkurz – rozhodnutí soudu o likvidaci firmy za odlišných podmínek. Majetek likviduje SPRÁVCE KONKURZNÍ PODSTATY"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54186e85bc5e2.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Podnik_jako_soucast_NH.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse