Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podnikání v silniční dopravě

Podnikání v silniční dopravě

Kategorie: Doprava

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá popisem jednotlivých druhů a typů podnikání v silniční dopravě. Nejprve jsou shrnuty různé typy oprávnění k poskytování silniční dopravy. Je zde rozebrána problematika nejběžnějších druhů pozemní dopravy - osobní linkové dopravy, taxi služeb a přepravy nadměrných nebo rozměrných předmětů. Zejména přeprava nadměrných nákladů je podrobněji rozebírána.

Obsah

1.
Oprávnění k provozování potahové silniční dopravy
2.
Oprávnění k provozování dopravy pro vlastní potřebu
3.
Oprávnění k provozování silniční dopravy pro vlastní potřebu
4.
Provozování osobní linkové dopravy
5.
Provozování taxislužby
6.
Doprava zvlášť rozměrných nebo těžkých věcí
6.1
Žádost o povolení
6.2
Doprava nebezpečných věcí

Úryvek

"Podnikání v silniční dopravě
1.Oprávnění k provozování potahové silniční dopravy
- Jedná se o živnost ohlašovací- volnou
- K oprávnění provozování této dopravy vzniká dnem, kdy byl vydán živnostenský listopad
- K jeho vydání musí být spojeny jen všeobecné podmínky k provozování činnosti
2.Oprávnění k provozování dopravy pro vlastní potřebu
- Každý podnikatel, který za účelem své podnikatelské činnosti provozuje dopravu, provozuje tzv. dopravu pro vlastní potřebu
- Oprávnění k provozování této dopravy vzniká ze zákona dnem udělení živnostenského listu nebo zápisem do obchodního rejstříku

Oprávnění k provozování silniční dopravy pro vlastní potřebu

- Tuto dopravu lze provozovat podle zákon o silniční dopravě na základě vydané koncesní listiny (živnostenský úřad) nebo na základě povolení, které vydává dopravní úřad
- Mezi koncesované živnosti jsou zařazeny zásadně ty obory, u kterých je vysoké riziku ohrožení zdraví a života lidí a ohrožení majetku
- Provozovaní těchto živností je podmíněno splněním všeobecných podmínek k provozování živností podle živnostenského zákona:
a) dosažení věku 18-ti let
b) způsobilost fyzické osoby k právním úkonům
c) bezúhonnost
d) spolehlivost
zvláštní podmínky: a) odborná způsobilost se prokazuje maturitním vysvědčením v daném
oboru nebo složením zkoušek z daných předmětů.
- žadateli, který úspěšně složil tyto zkoušky vydá dopravní úřad osvědčení
o odborné způsobilosti.

b) Finanční způsobilost – prokazuje se dostupným kapitálem a rezervami na 12 měsíců
provozu.
- 320 000 Kč/1 nákladní automobil a na každý další 160 000 Kč
- v osobní hromadné dopravě 2800kč/na každé sedadlo
- finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy a dopravce ji prokazuje za každý kalendářní rok příslušnému dopravnímu úřadu nejpozději do 31.3. do roku následujícího.

Doprava zvlášť rozměrných nebo těžkých věcí
- přeprava zvlášť rozměrných nebo těžkých věcí-zvláštním užívání pozemních komunikací, k takovému užívání pozemních komunikací je třeba povolení příslušného silničního správního orgánu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, ale může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie ČR
Žádost o povolení
- zvláštního užívání pozemních komunikací formou přepravy zvlášť rozměrných nebo těžkých věcí předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu má být toto zvláštní užívání povoleno
- předkládaná žádost musí obsahovat:

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením
časového rozvrhu přepravy
c) druh, typ a státní SPZ vozidel, jejichž má být při přepravě použito
d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr,
huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla
nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení
e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu
- přepravy podle předchozího odstavce a celkové hmotnosti vyšší než 60t nebo nadměrných rozměrů lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel dokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít k přepravě jiného druhu dopravy."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8540
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse