Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podnikatel, podnik, podnikání

Podnikatel, podnik, podnikání


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce popisuje téma z ekonomiky jako je podnikatel, podnik a podnikání. Rozebírá založení a zrušení podniku i živnostenské podnikání.

Obsah

1.
Podnik
2.
Znaky podniku
3.
Podnikání
4.
Podnikatel
5.
Založení a zrušení podniku
6.
Vznik a zánik podniku
7.
Živnostenské podnikání

Úryvek

"1.3. Podnikání
Podnikání
- je vymezeno Obchodním zákonem jako činnost prováděna podnikatelem

Znaky podnikání:
- soustavná činnost
- prováděná samostatně podnikatelem
- vlastním jménem
- na vlastní odpovědnost
- za účelem dosažení zisku
Aby se jednalo o podnikání, musí být splněny všechny znaky současně!!!
Právní normy podnikání
• Mezi základní právní formy podnikání patří:
 Soukromé podnikání fyzických osob – živnosti
 Obchodní společnosti
 Družstva
 Státní podniky

• Druhy obchodních společností:
1. Osobní společnosti
 Veřejná obchodní společnost
 Komanditní společnost
2. Kapitálové společnosti
 s. r. o.
 a. s.
3. Družstva

• Předvolbou právní formy podnikání zajímají podnikatele následující kritéria:
 Počet zakladatelů a náročnost založení podniku
 Nároky na počáteční kapitál
 Kompetence řízení a pravomoc
 Způsob a rozsah a ručení
 Účast na zisku – kolik %, jaký podíl

1.4. Podnikatel
Podnikatel
- Je vymezen Obchodním zákonem (ObchZ) jako osoba, která splňuje některý z následujících znaků:

Právnická osoba
(PO) a) Je zapsána v obchodním rejstříku (OR) – zapisují se zejména obchodní společnosti a družstva
Fyzická osoba
(FO) b) Podniká na základě živnostenského oprávnění (podnik jednotlivce)
c) Podniká podle zvláštních předpisů (tzv. svobodná povolání – advokát, lékař); jsou sdruženi v profesních komorách (např. Advokátní komora, Lékařská komora), které dohlížejí na jejich činnost
d) Provozuje zemědělskou činnost – zapsána do evidence jako samostatně hospodařící rolník"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e9c0011f8d0.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Podnikatel__podnik__podnikani.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse