Podnikatelské plány


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se po teoretické stránce zabývá postupem vyhotovení podnikatelského plánu, jeho využitím a činnostmi, které je třeba učinit ještě před jeho sestavením. Zde naleznete předchozí díl Osobnost managera, time management a jeho zásady nebo následující část práce - 10 zlatých pravidel a nejdůležitějších zásad managementu.

Obsah

1.
Před zpracováním
2.
Využití
3.
Postup
3.1
Charakteristika podniku (projektu), prezentace
3.2
Management a pracovníci
3.3
Organizační struktura podniku
3.4
Analýza podstatného okolí podniku (projektu)
3.5
Popis činnosti a technických předpokladů pro ni
3.6
Analýza silných a slabých stránek podniku (projektu)
3.7
Vymezení specifických předností podniku
3.8
Formulace významných cílů podniku (projektu)
3.9
Etapy postupného uskutečňování záměru
3.10
Rozpočet

Úryvek

“Před zpracováním

Na začátku se zamyslete nad tím, co je skutečným cílem vašeho podnikání. Pro jeden typ je důležitá finanční odměna, takový podnikatel si určí cílovou částku, která ho uspokojí, a tu bude ve svém plánu používat. Druhý typ touží pro vytvoření vlastního, samostatného, prosperujícího dobře organizovaného podniku, nebo chce mít pocit užitečnosti, potom se jeho postoj musí nutně odrazit v jeho strategii . Dále je třeba přemýšlet o časovém měřítku. Jste rozhodnuti rychle zbohatnout a nebo se této činnosti věnovat dokud budete moci. Dále si položte otázky týkající se vašich zdrojů, duševních i materiálních. Zvažte svůj temperament a schopnosti, které můžete v podnikání použít a jak jimi bude ovlivněno vaše plánování. Dále rozhodněte která vlastnost vašeho výrobku nebo vašich služeb vám získá rozhodující výhodu nad konkurencí (je váš výrobek něco nového, nebo je to zdokonalená verze již něčeho existujícího, nebo je lacinější než ostatní, nebo máte spolehlivější doručení a poprodejní servis a nebo nabízíte kratší dodací lhůtu) . Při sestavování plánu musíte ukázat, že vaše osobní cíle a možnosti jsou v souladu se strategií.
Využití pro - vlastní potřebu podniku (konkretizace strategie), jasnou perspektivu zaměstnanců, získání úvěru od banky, případné investory nebo spolupracující podniky, akcionáře ev. jiné podílníky (dluhopisy), získání státního příspěvku např. formou grantů, jednání se sponzory, při úvaze o leasingu.

Jednotná osnova uplatňovaná v zemích EU od roku 1993.

1. Charakteristika podniku (projektu), prezentace - vznik záměru, stručný vývoj, důvody pro jeho existenci, nejvýznamnější investice uskutečněné a zamýšlené, územní rozmístění podniku, činností (provozovny, prodejny), výhled na další období zhruba 5 let (strategie, záměry).
2. Management a pracovníci - rozhodující manažerské funkce, ostatní personál, z toho klíčoví pracovníci, základní osobní údaje manažerů (kvalifikace, výsledky).
Zde chce věřitel znát životopis člověka, kterému půjčuje peníze. Chce zprávu o podnikatelské činnosti vaší i vašich partnerů. Školy a akademické tituly znamenají pouze velmi málo, naopak výsledky dosažené v minulosti a odborné vzdělání jsou velmi důležité. Téměř stejně důležitá je i výše vaší finanční investice. Nemůžete očekávat od druhých ochotu riskovat peníze do podniku, do kterého sami zakladatelé finančně příliš nepřispěli.
3. Organizační struktura podniku - organizační schéma, vymezení hlavních vztahů útvarů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0012.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Podnik_plany.DOC (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse