Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Podniková ekonomika

Podniková ekonomika


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin podnikové ekonomiky se zabývají základními problémy a souvislostmi dané oblasti. Sledují daňovou a bankovní soustavu, finanční trhy a popisují, jak vzniká a zaniká pracovní poměr. Součástí jsou i základní ustanovení zákoníku práce. Závěr patří odpisům dlouhodobého majetku.

Obsah

1.
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
2.
Daňová soustava České republiky
3.
Finanční trhy - peněžní a kapitálové trhy
3.1.
Burza a její druhy
4.
Bankovní soustava České republiky
5.
Základní ustanovení zákoníku práce
5.1.
Vznik a zánik pracovního poměru
5.2.
Pracovní smlouva
5.3.
Dovolená a její druhy
5.4.
Pracovní doba
6.
Základní ustanovení zákoníku práce
6.1.
Mzda a plat
6.2.
Příplatky ke mzdě a srážky ze mzdy
6.3.
Dohoda o pracovní činnosti
7.
Rozvaha a její funkce
7.1.
Účty v účetnictví, jejich funkce a členění
8.
Odpisy dlouhodobého majetku
8.1.
Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy
8.2.
Postup výpočtu
8.3.
Metody výpočtu
8.4.
Členění do odpisových skupin

Úryvek

"(2) Daňová soustava ČR

Daň – je příjem veřejných rozpočtů (státního rozpočtu a místních rozpočtů), který ze zákona (povinně) odčerpává část důchodu subjektu na nenávratném principu (společnost tyto peníze vynaloží dle potřeb, nikoli tedy úměrně dle odvedené daně jednotlivce).

Přímé daně – platí se přímo finančnímu úřadu
- důchodové (dle výše příjmu)
o daň z příjmu (fyzických a právnických osob)
- majetkové
o daň z nemovitosti
o daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
o daň silniční

Nepřímé daně – neplatí se přímo, jsou zahrnuty v ceně zboží
- univerzální (na všechno zb.)
o daň z přidané hodnoty
- selektivní (na vybrané druhy zb.)
o spotřební daň
o ekologická daň (na zemní plyn, uhlí, elektřinu)

Základní pojmy:
- poplatník – ten, kdo ze svých peněz platí daň
- plátce – ten, kdo je povinen daň odvést státu
- základ daně – částka, ze které se daň vypočítává
- daň – vypočítaná částka
- sazba daně – procento ze základu daně)Charakteristika jednotlivých typů daní:

Daň z přidané hodnoty (DPH)
- poplatníkem je kupující, plátcem je prodávající
- plátcem DPH se stane podnikatel za následujících podmínek – přesáhne-li jejich obrat za 12 přecházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč a stává se tak plátcem od prvního dne 3 měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil stanovený obrat
- sazba daně – základní 19%, snížená 9% (potraviny, voda, dětské pleny, knihy, noviny, MHD, kulturní činnosti...)

- osvobození od daně – př.
o poštovní služby
o rozhlasové a televizní vysílání
o pojišťovací činnosti
o výchova a vzdělávání
o zdravotnické služby a zboží

- zdaňovací období – do 2 000 000,- čtvrtletně, do 10 000 000 čtvrtletně nebo měsíčně, nad 10 000 000 měsíčně
- DPH vybírají finanční úřady nebo celnice (při dovozu zboží z nečlenských zemí EU)
Spotřební daň
- poplatníkem je kupující, plátcem je výrobce
- předmětem je:
o líh a lihoviny
o pivo
o víno
o tabákové výrobky
o minerální oleje – uhlovodíková paliva a maziva
- sazba daně závisí na měrných jednotkách – l, kg, ks...
- např. benzín ... 11 840 Kč / 1000l
o alkohol ... 265 Kč / 1l čistého alkoholu"

Poznámka

Zápisky jsou základem pro vypracování maturitních okruhů k odborné maturitní zkoušce.
Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23902
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse