Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Podniková ekonomika - vypracované otázky k SZZk

Podniková ekonomika - vypracované otázky k SZZk


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje detailně vypracované otázky na státní zkoušku z předmětu Podniková ekonomika. Formou souvislého textu a místy heslovitě seznamuje s majetkem podniku, inovačním a strategickým managementem. Vymezuje subjekty a formy podnikání. Uvádí historický přehled teorie podniku. Charakterizuje podnikatelské prostředí a personální řízení. Podrobně rozebírá pojem manager.

Obsah

1.
Majetková a kapitálová struktura podniku
2.
Význam cen v tržní ekonomice a zásady tvorby cen výrobků a služeb
3.
Úloha inovací v podniku
4.
Inovační management a joint ventures
5.
Plánovací proces v podniku ve vztahu ke strategii, taktice a operativě podniku
6.
Náklady podniku
7.
Finanční hospodaření podniku
8.
Význam zásobování v podniku
9.
Vymezení subjektů a forem podnikání
10.
Charakteristika podniku
11.
Stručný přehled historického vývoje teorie organizace a řízení podniku
12.
Vztah mezi řízením a organizováním
13.
Investiční činnost podniku, funkční návaznosti na ostatní činnosti
14.
Informační systém podniku a jeho význam v řízení, účel, prvky a kritéria efektivnosti
15.
Systémový přístup k zabezpečování jakosti v podniku
16.
Ekonomické aspekty jakosti
17.
Právní rámec malého a středního podnikání
18.
Sdružování podniku
19.
Daňová soustava, její výklad a ekonomické důsledky
20.
Krizový stav podniku
21.
Akciová společnost
22.
Zisk, jeho podstata a význam ve financování podniku
23.
Poradenství pro podnikatele a managery
24.
Hospodářská soutěž a etika podnikání
25.
Diagnostika podniku
26.
Strategie v podnikání
27.
Přístupy a metodiky k tvorbě podnikatelského záměru
28.
Výrobní činnost podniku
29.
Postavení a role malého podnikání
30.
Podnikatelské prostředí
31.
Personální řízení
32.
Základní teorie managementu
33.
Definujte pojem manager

Úryvek

"2. Význam cen v tržní ekonomice a zásady tvorby cen výrobků a služeb:
- faktory ovlivňující výši ceny a
- legislativní úprava tvorby cen.

Význam cen
Cena je vyjádřením hodnoty zboží nebo služby. Tato hodnota je dána faktickou a psychologickou užitečností, eventuálně společenským významem produktu a zpravidla bývá poměřována penězi. Může však mít i podobu mimopeněžní směny tzv. barteru, kdy je jeden produkt směňován za jiný odlišný produkt a jeho hodnota je vyjadřována jejich určitým vzájemným vztahem nebo vztahem k jinému produktu (uplatňováno v méně vyspělých ekonomikách).
Význam ceny je pro různé subjekty odlišný. Z makroekonomického hlediska je cena produktu (výrobku, výkonu nebo služby) základním mechanismem, který uvádí do rovnováhy nabídku a poptávku. Je-li nabídka rovna poptávce hovoříme o tzv. rovnovážné ceně, vzhledem k neustálému pohybu mez nabídkou a poptávkou dochází k utváření tzv. tržní ceny.

Pro spotřebitele představuje cena úhrn finančních prostředků, kterých se musí vzdát, aby výměnou obdržel jinou hodnotu, tj. daný produkt. Pro výrobce je stanovení ceny klíčovým rozhodnutím, které výrazně ovlivňuje ziskovost podniku.

Cena a právo
Zásada smluvní volnosti

Novely občanského zákoníku a obchodního zákoníku přinesly právní úpravu, která vrátila do našeho právního řádu zásadu smluvní volnosti. Konkrétně u smlouvy o dílo stanoví občanský zákoník v § 634 odst. 1, že cena může být určena některým z následujících způsobů:

- sjednána smlouvou,
- stanovena zvláštními předpisy,
- pokud není výše ceny stanovena některým z těchto způsobů, je třeba poskytnout cenu přiměřenou.

Za přiměřenou cenu se považuje ta cena, která se v dané době obvykle platí za srovnatelné dílo.

V obchodním zákoníku jsou pro stanovení ceny za dílo v §546 odst. 1 obdobná pravidla:
Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit

- cenu dohodnutou ve smlouvě,
- nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě,
- není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná, je objednatel povinen zaplatit cenu obvyklou.

Za obvyklou cenu se považuje taková, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 265 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Každá z otázek dosahuje cca 6 stran.
V textu je opakuje pasáž "Inovační cyklus".
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např: www.futuretro.cz/.../07%20Majetkova%20a%20kapitalova%20
vystavba%20podniku.p...; http://www.odbornecasopisy.cz
/index.php?id_document=24949; ww.futuretro.cz/ischool/.../29%20Management%20inovaci.pdf; www.futuretro.cz/.../23%20Uloha%20lidskeho%20faktoru%20v%
20inovacnim%20procesu.pdf; www.futuretro.cz/ischool/.../24.%20Business
%20marketing.pdf; www.futuretro.cz/.../13%20Podnikove%20procesy
%20podnikove%20cinnosti%20planovani.pd...; ww.futuretro.cz/ischool/.../09%20Naklady%20podniku.pdf; http://blog.zarohem.cz/clanek_tisk.asp?cislo=1218; www.k3.silesnet.cz/Materialy/Podnik/.../Podnik%20a%20
podnikani.doc; http://www.oxygy.com/manazerska-ekonomika/115.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18627
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse