Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podniková počítačová síť - metodika správy

Podniková počítačová síť - metodika správy

Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Třebíč, Třebíč

Charakteristika: Práce se zabývá zpracováním metodiky a systematiky pro správu a diagnostiku podnikové počítačové sítě. Na základě zadání jsou zvoleny vhodné postupy, a také softwarový i hardwarový instrumentální aparát, který je zde popsán. Další kapitola se věnuje profylaxi se softwarovým aparátem.

Obsah

1.
Anotace
2.
Zadání
3.
Úvod
3.1.
Analýza
3.2.
Teoretický úvod
4.
Řešení problému
4.1.
Teoretické řešení
4.2.
Zabezpečení sítě
4.2.1.
Zabezpečení Access Pointu
4.3.
Záložní napájení sítě
5.
Metodika zprávy
5.1.
Servery
5.2.
PC stanice
5.3.
Periferie
5.4.
Údržba kabeláže, hardwarový aparát
6.
Teoretický rozbor zprávy sítí
6.1.
Softwarový aparát
7.
Profylaxe
7.1.
Profylaxe se Softwarovým aparátem
7.1.1.
CSMA/CD
7.1.2.
Token ring
7.1.3.
Token Bus
7.2.
Hardwarová profylaxe
8.
Výpis vhodných zařízení a softwaru
8.1.
Routery
8.2.
Switche
8.3.
IDS/IPS
8.4.
Testery kabeláže
8.5.
Ostatní
9.
Závěr

Úryvek

"7. Profylaxe
7.1 – Profylaxe se Softwarovým aparátem
K profylaxi patří přístupové metody například:

7.1.1 – CSMA/CD:

- zakládá na tom, že v této části sítě (v tomto uzlu), než začne vysílat, naslouchat zda není síť jiným uzlem využívána (CSMA). Pokud tomu je tak, musí uzel, který hodlá vysílat, svým vysíláním počkat. Čeká náhodný časový interval.
- pokud uzel zjistí, že síť je volná, pokusí se vyslat a současně zjišťuje, zda nedošlo ke kolizi (CD). Toto zjišťuje tak, že vyšle pakety a zároveň naslouchá. Pokud není signál rušen pokračuje ve vysílání.
- pokud dojde ke kolizi tak první stanice, která zachytí narušený signál, přestane vysílat a okamžitě vyšle do sítě kolizní signál (JAM), který signalizuje kolizi. Ostatní stanice přeruší vysílání a čekají náhodný časový interval a poté začnou opět vysílat.


7.1.2 – Token ring:
- tato varianta se váže převážně ke kruhové topologii. Jednotlivé stanice jsou rozmístěny jak fyzicky tak i logicky do kruhu. Stanice si předávají token (povolení vysílat), pokud stanice odmítne vysílat tak token dostane následující stanice.
- výhodou této metody je, že každá stanice dostane právo během určitého časového úseku vysílat. Data jsou vysílána jen jedním směrem, nemůže dojít ke kolizi. Tato technologie je použitelná i ve spíšených sítích.
- u některých počítačových sítí také dochází k efektivnějšímu využití této metody, pod názvem ETR - Early token Release (předčasně uvolněný token)


7.1.3 – Token Bus:
- odevzdání vysílacího práva po sběrnici je tzv. Logický kruh – virtuální kruh na fyzické sběrnici sítě.Logický kruh se skládá z posloupnosti uzlů uspořádaných podle adres.Token se odesílá vždy uzel s nejbližší vyšší adresou. Proto si každý uzel musí pamatovat nejen následující adresu uzlu ale i tu předešlou. Při přidání nové stanice se musí logický kruh překonfigurovat.
- přidání nové stanice: hlavní stanice vyšle výzvu pro stanici, která leží mezi adresou nového zařízení a následující adresu v logickém kruhu. Pokud na danou výzvu odpoví je automaticky začleněna do kruhu a má vysílací právo. Odpoví li několik stanic, je toto považováno za kolizi a spustí se algoritmus binárního vyhledávání nejbližšího uzlu. Neodpoví-li žádná stanice, tak se pokračuje s odevzdáváním práva podle existujícího kruhu.
- odebrání stanice z kruhu: tato aktivní stanice informuje, která ukončuje činnost v kruhu, předcházející uzel a zároveň odevzdává řízení následujícímu uzlu. V případě, že je uzel následkem poruchy nebo jiných příčin neodpovídá na vysílané pověření do stanoveného času, odevzdá pověření nejbližšímu vyššímu uzlu v kruhu. Neodpovídající uzel je automatiky vyřazen alogického kruhu.

7.2 – Hardwarová profylaxe
Do hardwarové profylaxe patří několik jednoduchých kroků. Základním krokem je odstraněním prachu ze zařízení. Prach a nečistoty můžou způsobit poruchy zařízení nebo úplné zničení zařízení. Dalším krokem zkontrolování větráků, popřípadě jejich promazání, nebo jejich výměna. Kontrola napájení, zda pracuje správně. Tyto jednoduché operace dokáží udržet síť v provozu delší dobu bez problémů, než kdyby se neprovázeli.

8. Výpis vhodných zařízení a softwaru
8.1 – Routery
- Cisco 7600 – Toto zařízení bych použil na páteři sítě a datových centrech. Universální a variabilní architektura podporuje:
- optická rozhraní s plnou hardwarovou podporou vlastnosti potřebné pro WAN/MAN sítě poskytovatelů síťových služba rozlehlých podnikových sítí (MPLS, AtoM, VPLS, OoS)
- agregaci velkého počtu rozhraní pro Ethernet LAN
- moduly pro agregaci klasických (pomalých WAN rozhraní
- specializované moduly pro hardwarovou podporu řady speciálních funkcí a služeb 1

8.2 – Switche
- Cisco Catalyst 2960 - pro podnikovou síť bych doporučoval přepínač této řady.
- Kompaktní L2 přepínače
- Podpora L2-L4 vlastností pro filtraci a QoS
- Nepodporují PoE
- Ovládání: Cisco IOS CLI, Device Manager, Cisco Network Assistant
- IOS: pouze LAN Base Services
- Stohování: pouze kaskádování přes GE porty (stoh netvoří samostatně ovladatelnou virtuální jednotku) 1"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 15,5 strany. Práce obsahuje grafy a grafiku.
Poznámky pod čarou jsou součástí textu.
Tato práce je kompilačního charakteru.
Střední průmyslová škola Třebíč
Práce pro předmět Metodika správy počítačových sítí - Střední průmyslová škola Třebíč.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15126
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse