Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podpora malého a středního podnikání (oblast kadeřnictví)

Podpora malého a středního podnikání (oblast kadeřnictví)

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je věnována možným podporám uvažovaného podnikatelského projektu v oblasti kadeřnictví. Jsou zde vyjmenovány jednotlivé podpory a granty, podmínky pro jejich splnění a následné postupy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Možné podpory
2.1
Start
2.2
Trh
2.3
Poradenství
2.4
Speciál
2.5
Grantový program pro Jihomoravský kraj
2.6
Marketing
2.7
Full Circle
2.8
Záruka
2.9
Kredit
2.10
Rozhodnutí o podpoře
3.
Program Start
4.
Program určený malým podnikatelům na území ČR
4.1
Podmínky programu
4.2
Druh podpory
5.
Program Special
5.1
Předmět a účel podpory
5.2
Vymezení příjemců podpory
5.3
Podmínky programu
5.4
Druh podpory
5.5
Sankce
5.6
Účast v dalších programech
5.7
Doba trvání programu
5.8
Náležitosti žádosti
6.
Grantový program pro Jihomoravský kraj
6.1
Podmínky
6.2
Cíl
6.3
Popis
6.4
Zpracování žádosti o Grant

Úryvek

„SPECIAL
(ve znění platném od 1. 1. 2003)
Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen „ČMZRB“)
1. Předmět a účel podpory
Cílem programu je zvýšit zaměstnanost občanů z problémových skupin obyvatelstva. Program má doplňkový charakter k ostatním programům podpory malého a středního podnikání.
2. Vymezení příjemců podpory
Program je určen podnikatelským subjektům se sídlem na území České republiky, které realizují svůj podnikatelský záměr a umožní zaměstnávání občanů z problémových skupin obyvatelstva. Za příslušníky této skupiny jsou pro účely tohoto programu považováni občané se změněnou pracovní schopností (včetně invalidů) a občané společensky nepřizpůsobení (podle § 91 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení).
Příjemce podpory musí v době podání žádosti využívat podporu v některém z programů podpory malého a středního podnikání podle zákona č. 299/1992 Sb. nebo zákona č. 47/2002 Sb..
3. Podmínky programu
Podmínkou pro získání podpory je zvýšení zaměstnanosti občanů z problémových skupin obyvatelstva.
Žadatel o podporu musí v předloženém projektu uvést předpokládaný počet osob z problémových skupin obyvatelstva, které po datu podání žádosti nově zaměstná v následujících 4 kalendářních letech, včetně roku podání žádosti, a to na plný nebo částečný úvazek.
4. Druh podpory
příspěvek
Program umožní poskytnout podnikatelským subjektům příspěvek na každého nově přijatého zaměstnance z problémových skupin obyvatelstva ve výši 4 000 Kč za každý jím prokazatelně odpracovaný měsíc po dobu 4 let včetně roku podání žádosti. Za nově přijaté se považují zaměstnanci, jejichž pracovní smlouva byla sepsána po datu podání žádosti o podporu.
K vyplacení podpory musí žadatel předložit za uplynulý rok vždy do 28.2. následujícího roku tyto dokumenty:
potvrzení úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecního (městského) úřadu, příp. okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že zaměstnávaná osoba je společensky nepřizpůsobená podle § 91 zákona č. 100/1988 Sb. ve znění § 52 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.,
potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení, příp. lékaře, o změněné pracovní schopnosti nebo invaliditě zaměstnávané osoby,
pracovní smlouvy, kterými se zakládá pracovní poměr mezi podnikem a zaměstnávanými osobami,
výplatní listiny za uplynulý rok, ze kterých je zřejmé, jak podnik vyplácel zaměstnávaným osobám mzdu.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3633
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse