Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podpůrná politika a regulace trhů v agrárním sektoru - přednáška 2/20

Podpůrná politika a regulace trhů v agrárním sektoru - přednáška 2/20

Kategorie: Hospodářská politika, Zemědělství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška je zaměřená na podpůrnou politiku a regulaci trhů v agrárním sektoru. Autor sleduje obecné příčiny tržních selhání. Zabývá se zvláštnostmi zemědělsko-potravinářského trhu a vysvětluje, jak funguje systém dotační politiky. Následuje přehled principů regulace agrárního trhu. Poté představuje vývoj dotací v Evropské unii od roku 2004 až do roku 2013. Nakonec seznamuje s orgány, které zabezpečují přerozdělování finančních prostředků do zemědělství. Závěr patří informacím o konkurenceschopnosti českých zemědělců ve srovnání s ostatními evropskými zemědělci. Předchozí práci naleznete zde Agrární politika České republiky - přednáška 1/20 a následující zde Základní východiska strukturální politiky EU - přednáška 3/20.

Obsah

1.
Regulace agrárního sektoru
2.
Specifika zemědělsko-potravinářského trhu
3.
Dotační politika
4.
Základní principy regulace agrárního trhu
5.
Regulace v rámci Evropské unie
6.
Vývoj regulace agrárního sektoru
7.
Struktura dotačního systému v EU
8.
Dotace do zemědělství 2004 až 2006 v ČR
9.
Dotace 2007 až 2013
10.
Přerozdělování finančních prostředků do zemědělství
11.
Konkurenceschopnost
12.
Hodnocení efektivnosti agrární politiky

Úryvek

"Přímé platby a top-up
- přímé podpory jsou hrazeny z rozpočtu EU a ze SR ČR
- základní dotací je jednotná platba na plochu (SAPS)
- pro její získání je nutné dodržení základních podmínek
- při jejich splnění je tato platba nároková (= je na ni právní nárok)
- sazby SAPS stanoveny jako podílová částka ve vztahu k výši dotací členských zemí EU před 2004
o ČR v roce 2004: 25 % této částky (postupně navyšování) + možnost o dalších 30 % navyšovat tuto částku z vlastních národních zdrojů (nesmí být vyšší než 100 % výše částky poskytované ve starých členských státech)
o rok 2010: 70 % (+ možnost dorovnání z národních zdrojů 30 %)
o rok 2011: 80 %
o rok 2013: 100%
- podmínky poskytování SAPS a top-up:
- žadatelem je FO nebo PO vedená v evidenci o využití zemědělské půdy
- žádost o poskytnutí podpory v rámci SAPS lze podat na zemědělské kultury: orná půda, travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, zelinářská zahrada, jiná kultura (výše podpory nezávisí na druhu kultury)
- dodržení minimální výměry: nejméně 1 ha zemědělské půdy
- půda musí být zemědělsky obhospodařována po celý kalendářní rok v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu
- doplňkové přímé platby = top-upy
- = platby poskytované k SAPS
- jsou nárokové, ale ne pouze na plochu zemědělské půdy
- upraveny nařízením vlády: určeny oblasti (př. platba na pěstování chmele, platba na chov ovcí, platba na brambory pro výrobu škrobu)
- pokud žadateli není přiznána platba SAPS, nemá nárok ani na top-up

Podmíněnost plateb = cross compliance
- od 2009 nové povinné požadavky na hospodaření
o týkají se vztahu k ŽP, kvality a bezpečnosti potravin, dobré pohody zvířat
- výplata přímých plateb je podmíněna dodržováním požadavků
- kontroly provádí kontrolní orgány: SZIF, Česká inspekce ŽP, ...

Přerozdělování finančních prostředků do zemědělství
- orgány: Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský a intervenční fond, Podpůrný a garanční rolnicko lesnický fond

Ministerstvo zemědělství
- = ústřední orgán státní správy:
- pro zemědělství (kromě ochrany zemědělského půdního fondu - spadá pod Ministerstvo ŽP),
- vodní hospodářství,
- potravinářský průmysl,
- ústřední orgán státní správy lesů, myslivosti a rybářství
- ve věcech komoditních burz (organizují obchody se zbožím, které pochází ze zemědělské a lesnické výroby)
- řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu, Státní rostlinolékařskou správu
- podpory poskytuje na specifické účely - vyhlašují se každoročně

Státní zemědělský a intervenční fond
- plní roli platební agentury a administrátora dotačních titulů
- je zprostředkovatelem finanční podpory z EU a národních zdrojů
- finanční zdroje SZIF:
- dotace ze SR
- příjmy z prodeje intervenčně nakoupených zemědělských výrobků a potravin
- podpory z EU
- úvěry poskytnuté fondu
- prostředky z Národního fondu
- vrácené dotace a přijatá penále
- roční výdaje SZIF: cca 30 mld. Kč
- administruje a kontroluje platby, které jsou poskytovány v rámci SZP ve formě dotací z EU
- dotace plynou z EAGF (přímé platby, platby v rámci společných organizací trhu, intervenčních opatření, poskytování vývozních subvencí)
- dotace z EAFRD (na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení ŽP a krajiny, zlepšení kvality života na venkově, leader, technická pomoc)
- dotace z Evropského rybářského fondu"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21174
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse