Podstata marketingu


Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Charakteristika marketingu, jeho dělení. Výrobek, cena, komunikace, produkce. Prodejní cesty – přímá, nepřímá. Vnitřní a vnější vlivy na podnik. Fce oddělení marketingu – komunikační a informační, koordinační, analytická.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_marx0012.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
marketing.rtf (172 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse