Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podstata oxidace a redukce

Podstata oxidace a redukce


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se detailně zabývá podstatou oxidace a redukce, včetně detailů. Nejdříve je rozebrána klasifikace reakcí, dále práce vysvětluje redoxní reakce a následné vyčíslení redoxních rovnic. Dále práce pokračuje elektrodovým potenciálem a využitím redoxních reakcí. Následuje vysvětlení elektrolýzy i s příklady a práce je ukončena chemickými ději v živých soustavách.

Obsah

1.
Klasifikace
2.
Redoxní reakce
3.
Vyčíslování redox rovnic
4.
Elektrodový potenciál
5.
Využití redoxních reakcí
6.
Elektrolýza
7.
Chemické děje v živých soustavách

Úryvek

"1. Klasifikace
- chemická reakce – dochází k zániku a vzniku nových vazeb, vznik nové molekuly
= rozdělení chemických reakcí:
a) podle fází v reakční směsi (skupenství):
1. homogenní – všechny reakční složky jsou v jedné fázi
3 H2(g) + N2(g) -> 2 NH3 (g)
2. heterogenní – různá skupenství
Zn(s) + 2HCl (aq) -> ZnCl2(aq) + H2(g)
b) podle vnějších změn:
1. syntéza – z jednodušších vzniká složitější látka
NH3 + HCl -> NH4Cl
2. rozklad CaCO3 -->(t) CaO + CO2
3. substituční (vytěsňovací) Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2
4. podvojná záměna = konverze
a) srážecí: NaCl + AgNO3 -> NaNO3 + AgCl (=sraženina)
b) neutralizace: NaOH + HCl -> NaCl + H2O (sůl + H2O)
c) vytěsňovací: CaCO3 + 2HCl -> CaCl + H2CO3 (vytěsnění slabší kysliny)."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56ab741cbc1b3.zip (133 kB)
Nezabalený formát:
Podstata_oxidace_a_redukce.doc (291 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse