Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podstata výkladu a referátu - maturitní otázka 40/43

Podstata výkladu a referátu - maturitní otázka 40/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje představení rozdílů mezi referátem a výkladem. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Charakteristika - maturitní otázka 39/43, následující Popis, jeho druhy a zásady - maturitní otázka 41/43.

Obsah

1.
Referát
2.
Výklad
a) Typy výkladu:
b) Postup vědecké práce

Úryvek

"VÝKLAD
 základní složkou jsou výkladové postupy, kombinovány s popisem i postupy úvahové
 cíl - odborné poučení o některém tématu z oblasti vědy, techniky, hospodářství, umění; sdělení nových poznatků (ve shodě s vědeckým pokrokem)
 téma: různorodé, vyjádřeno buď v názvu nebo na začátku textu
 závěr - autor stručně shrnuje poznatky nebo objasňuje důležitost vykládaného jevu
 jazyk: neutrální jazykové prostředky, termíny (odborné názvy)
 syntax - větné celky složitější, propracované (správně a přesně vyjadřovány vztahy myšlenek)
 důraz na srozumitelnost
 kompozice: metoda deduktivní -postup od obecné poučky (definice) k
objasnění konkrétních jevů
metoda induktivní - postup od konkrétních jevů, méně obecných
poznatků k vyvození obecného závěru,
pravidla, pojmu
 objasňuje na základě srovnávací analýzy, syntézy, abstrakce, zobecnění
 písemná (stať, odborný článek) i ústní forma (přednáška)
 výklad je základem učebnic, odborných časopisů a publikací"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x475c3d6c342b1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Podstata_vykladu_a_referatu.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse