Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podstatná jména - maturitní otázka

Podstatná jména - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která představuje kategorii podstatných jmen, jak se správně skloňují, jaké mají časy a rody.

Obsah

1.
O podstatných jménech
2.
Pády
3.
Číslo
4.
Rod

Úryvek

" Rod
rod - mužský
- ženský
- střední

U některých pods.jmen dochází ke kolísání v rodě např. hřídel, kyčel, trolej
Někdy se dvojí rod projevuje i přidáním koncovky např. brambor - brambora, řádek - řádka

U mužského rodu určujeme životnost a neživotnost
Některá jména neživotná muž.rodu mají v 1.pádu množ.čísla dvojí tvary - životný a neživotný (např. maňásky - maňásci, činitele - činitelé, bacily - bacili, mikroby - mikrobi)
Ke jménům neživotným se počítají i jména hromadného významu (např. lid, národ
Řidčeji mají jména neživotná, vzniklá přenesením významu ze jmen živ., jen tvary životné
(např. pouštět draci, kozáci rostli)

Každý rod má své vzory:
mužský rod - pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce
ženský rod - žena, růže, píseň, kost
Střední rod - město, moře, kuře, stavení"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4810a8589ef7b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Podstatna_jmena.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse