Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Podstatná jména - maturitní otázka

Podstatná jména - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je vypracovaným maturitním okruhem z českého jazyka. Uvádí charakteristiku podstatných jmen. Formou odrážek uvádí jejich druhy, rody, číslo, a vyjmenovává pády.

Obsah

1.
Podstatná jména
2.
Druhy
3.
Rody
4.
Číslo
5.
Pády

Úryvek

"Rozeznáváme 3rody:

Mužský, ženský a střední
Mužský : Životný: pán, muž, předseda, soudce
Neživotný: hrad a stroj
Ženský: žena, růže, píseň, kost
Střední: město, moře, kuře a stavení

Mají dvojí číslo:

1) jednotná – Kotě, houba, hrnec
• podstatná jména hromadná ( dříví, kamení ) - mají tvar jednotného čísla, ale znamenají více věcí téhož druhu (končí na í, oví, stvo, ctvo )
• hromada věcí stejného druhu
• podstatná jména látková ( mléko, voda ) - označují látku bez zřetele na množství
• v množném čísle jiný význam (dvě vody-„dvě sklenice vody“)
• podstatná jména pomnožná ( kamna, dveře ) - mají tvar jednotného čísla, ale mohou označovat i jednu věc

2)Množná: Koťata, houby, hrnce."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48f77b774a103.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Podstatna_jmena.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse