Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která se věnuje popisu činností podnikatelského subjektu, na jejichž základě vznikají účetní případy a ty se podílejí na změnách rozvahových stavů aktiv a pasív. Každý účetní případ vyvolá změnu vždy u dvou rozvahových položek ve stejné výši.

Obsah

1.
Typické změny rozvahových stavů
2.
Změny rozvahových stavů na základě účetních případů
3.
Účet - podstata, funkce a obsah
4.
Rozpis rozvahy do účtů
5.
Základní změny na rozvahových účtech
6.
Podvojný účetní zápis; souvztažné účty
7.
Hospodářské procesy v soustavě účtů
8.
Obraty a zůstatky na účtech; uzávěrka účtů; podvojný účetní zápis. Účty podrozvahové.
a) Obraty a zůstatky na účtech; uzávěrka účtů
b) Podrozvahové účty
c) Základní třídění účtů
9.
Syntetická a analytická evidence
a) Syntetickou evidenci
b) Analytickou evidenci
c) Vazby mezi syntetickou a analytickou evidencí
d) Formy analytické evidence

Úryvek

"8. Obraty a zůstatky na účtech; uzávěrka účtů; podvojný účetní zápis.
Účty podrozvahové.
a) Obraty a zůstatky na účtech; uzávěrka účtů
I na převod počátečních zůstatků rozvahových účtů se vztahuje požadavek podvojnosti a proto zápis
počátečních zůstatků (stavů) na rozvahové účty provádíme souvztažně s protizápisem na závěrkovém
účtě POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVAŽNÝ.
Protože počáteční zůstatky (stavy) majetku musí být uvedeny na straně MÁ DÁTI a počáteční zůstatky
(stavy) jmění a závazků na straně DAL příslušných účtů, je třeba aby POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVAŽNÝ měl
tyto stavy uvedeny na straně opačné.
Jsou-li všechny počáteční zůstatky (stavy) rozvahových účtů převedeny, má POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVAŽ-
NÝ shodný součet stran MÁ DÁTI a DAL => nevykazuje žádný zůstatek.
Koncem účetního období zjišťujeme na každém rozvahovém účtu úhrn přírůstků a úbytků - tj. obraty
stran MÁ DÁTI (obrat debetní) a DAL (obrat kreditní), vypočítáme zůstatek, který zaúčtujeme na "slabší
stranu" účtu a převedeme ho na závěrkový účet KONEČNÝ ÚČET ROZVAŽNÝ. Tímto zápisem jsou rozva-
hové účty vyrovnány.

ROZDÍLY MEZI ROZVAHOU (BILANCÍ) A KONEČNÝM ÚČTEM ROZVAŽNÝM:
(1) ROZVAHA může být sestavena i bez účetních zápisů na účtech (např. podle SOUPISU MAJETKU,
ZÁVAZKŮ A JMĚNÍ), kdežto KONEČNÝ ÚČET ROZVAŽNÝ vyplývá z podvojného účtování konečných
zůstatků (stavů) rozvahových účtů.
(2) V ROZVAZE, která má podávat přehledný obraz o majetku a jeho zdrojích, mohou být určité stejno-
rodé složky majetku a jeho zdrojů sloučeny v jednu položku, kdežto KONEČNÝ ÚČET ROZVAŽNÝ
musí obsahovat všechny zůstatky jednotlivých rozvahových účtů.
Např. NA KONEČNÉM ÚČTĚ ROZVAŽNÉM musí být uveden zůstatek účtu STAVBY a účtu SAMOSTATNÉ
MOVITÉ VĚCI A SOUBORY MOVITÝCH VĚCÍ, kdežto v rozvaze mohou být obě tyto majetkové složky
uvedeny pod jednou položkou jako "DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK".
Obdobně jako na rozvahových účtech zjistíme obraty a konečné stavy (zůstatky) i na účtech výsledko-
vých a konečné stavy (zůstatky) těchto účtů podvojným zápisem převedeme na závěrkový účet ÚČET
ZISKŮ A ZTRÁT => výsledkové účty na konci účetního období nevykazují žádný zůstatek.
PŘÍKLAD
Podnikatelský subjekt měl k 31.prosinci 200x tato aktiva a pasíva: materiál na skladě Kč 300 000,--;
pokladna Kč 4 000,--; odběratelé Kč 12 000,--; krátkodobé bankovní úvěry Kč 20 000,--; samostatné
movité věci Kč 500 000,--; stavby Kč 1 700 000,--; bankovní účty Kč 210 000,--.
V běžném účetním období se uskutečnily následující účetní případy:

0. VÚD - převod počátečních zůstatků rozvahových účtů ..………….
1. PFA+PRI - dodavatelé fakturují a dodávají materiál 17 000,--
2. VÝDEJKY na materiál vydaný do spotřeby 50 000,--
3. ZVL+VÚD - zaměstnancům byly přiznány hrubé mzdy 18 000,--
4. VFA na odběratele provedených výkonů 75 000,--
5. VPD - úhrada opravy psacího stroje 500,--
6. VBÚ - přijaté úhrady od odběratelů 12 000,--
7. VBÚ+VKÚ - splátka krátkodobého bankovního úvěru 10 000,--
8. VÚD - převod konečných zůstatků rozvahových účtů ..………….
9. VÚD - převod konečných stavů výsledkových účtů ..………….
10. VÚD - výsledek hospodaření - ..………….

ÚKOLY K VYPRACOVÁNÍ:
1. Zjistěte chybějící položky rozvahy a sestavte řádnou rozvahu podnikatelského subjektu
k 31. 12. předcházejícího účetního období
2. Otevřete potřebné účty a na rozvahové účty zaúčtujte počáteční zůstatky
3. Uvedené účetní případy zaúčtujte na účtech
4. Účty uzavřete
5. Vyčíslete a zaúčtujte výsledek hospodaření"

Poznámka

Velmi divoké formátování.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9425
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse