Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Pohádky v literární tvorbě Boženy Němcové - bakalářská práce

Pohádky v literární tvorbě Boženy Němcové - bakalářská práce

Kategorie: Literatura

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce se zaměřuje na pohádky Boženy Němcové, především na Národní báchorky a pověsti a Slovenské pohádky a pověsti. Teoretická část se zabývá vznikem, rozdělením, vývojem a znaky pohádkové tvorby jak v českém prostředí, tak i ve světě. Praktická část se věnuje autorce Boženě Němcové, zejména její pohádkové tvorbě. Podrobně se zaobírá Národními báchorkami a pověstmi a Slovenskými pohádkami a pověstmi. Poslední kapitoly se soustředí na nejdostupnější edice pohádkových knih této spisovatelky. Rozčleňuje je dle vzniku, vydání, uspořádání pohádek a rovněž z jazykového hlediska.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pohádka
2.1
Vývoj pohádek
2.1.1
Pohádka v českém prostředí
2.2
Rozdělení pohádek
2.2.1
Lidové pohádky
2.2.2
Autorské pohádky podle lidových látek či motivů
2.2.3
Moderní autorské pohádky
2.3
Společné znaky pohádek
3.
Božena Němcová
3.1
Život a dílo autorky
4.
Národní báchorky a pověsti
4.1
Vznik a vývoj Národních báchorek a pověstí v komparaci s autorčiným životem a korespondencí
5.
Slovenské pohádky a pověsti
6.
Pohádky Boženy Němcové od počátku k dnešku
7.
Srovnání slovenských pohádek a pověstí z jazykového hlediska
8.
Závěr
9.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.1.1 Pohádka v českém prostředí

V českém prostředí se známky po existenci pohádky objevují nejdříve v umělé literatuře, kde byly vydávány nejprve soubory bajek, kroniky (např. O Bruncvíkovi, Mandevillův cestopis aj.), kde zejména od 16. století dochází k šíření knížek lidového čtení. Tištěné příběhy se stávaly součástí ústních podání a ty zpětně ovlivňovaly knižní produkci.
Prvními sběrateli českých lidových pohádek jsou obrozenci. Autorem první vydané sbírky s titulem Národní české pohádky a pověsti je J. Malý, nicméně zakladatelskou hodnotu mají až pohádky K. J. Erbena a B. Němcové. Oba zmínění autoři však vypravěčské podání upravují. K. J. Erben v pohádkách zdůrazňuje hlavně autonomnost fikčního světa3, naproti tomu B. Němcová pojímá pohádku jako povídku ze života lidu4. Tato sběratelsko-adaptátorská činnost pokračuje celé 19. století (k významným autorům patří V. Mikšíček, B. M. Kulda, J. F. Hruška a V. Tille).
V průběhu 19. století se pohádka postupně stala jedním z vůdčích útvarů literatury pro děti. Jako zakladatelskou a trvalou hodnotu v žánru autorské pohádky chápeme Broučky (1876). Ve 40. letech 19. století se rozvinula dramatická báchorka J. K. Tyla, jejíž úspěch se zakládal na spojení pohádkových motivů. Taktéž koexistence veršované epiky s pohádkou byla příznačná pro 19. století (např. satira K. H. Borovského Král Lávra). Na přelomu 19. a 20. století je pohádková kniha považována za populární obchodní artikl. Zároveň však dochází k tomu, že se od konce 19. století utváří převážně pohádka autorská, v níž ustupují tradiční syžety, motivy a kompoziční postupy pohádky kouzelné. Autorská pohádka 20. století přibližuje pohádkový svět prostředí moderní civilizace, nadpřirozené bytosti polidšťuje, vnáší do vypravování nadhled a vyjadřuje nebojácnost (V. Vančura: Kuba a Kuba Kubikula, O. Sekora: Ferda mravenec, K. Čapek: Devatero pohádek atp.). 11
Se vznikající teorií dětské literatury se rovněž vynořila problematická otázka, zda je pohádka vhodnou četbou pro děti. V prvních číslech časopisu Úhor byly vedeny diskuse, do nichž zasáhli nejen spisovatelé, učitelé, ale také široká veřejnost. Tehdy se do polemiky vložil V. Tille příspěvkem Pohádky pro děti, kde zdůraznil význam pohádky pro rozvoj fantazie dětí. Brzy na to se objevil v Lidových novinách článek s titulem Pryč s pohádkou! Na obranu vystoupila M. Majerová a další osobností, například J. Horák a J. Frey.
V době okupace to byla právě pohádka, která pomáhala lidem překonat protektorátní atmosféru, dodávala sebevědomí a byla zdrojem víry ve vítězství nad násilím. V 50. až 70. letech 20. století dominují v pohádkách autorské verze klasických českých a světových pohádek F. Hrubína (Špalíček pohádek, 1957), J. Kainara (Zlatovláska, 1953) a J. Drdy (České pohádky, 1958). Tvořily se rovněž volné filmové adaptace klasických pohádek (Pyšná princezna, 1957; Byl jednou jeden král, 1954 aj.). Oproti tomu dominuje v 60. letech 20. století typ pohádky moderní (J. Werich: Fimfárum, 1960; O. Hofman: Pohádka o staré tramvaji, 1961; J. Trnka: Zahrada, 1962 aj.) a u nás dosud vzácné nonsensové pohádky, zdůrazňující absurdní humor a jazykovou hru (např.: O. Hejná: Povídám ti, 1962; M. Macourek: Jakub a dvě stě dědečků, 1963). Na základě pohádek vznikají četné animované filmy a hrané filmové pohádky (Princ Bajaja, 1972; Tři oříšky pro Popelku, 1973; Nesmrtelná teta, 1993 aj.). Typickým jevem je medializace pohádkové tvorby v rozhlase a v televizi. Dodnes vznikají pohádkové televizní seriály a nové filmové pohádky (Pan Tau, Arabela aj.).

1.2 Rozdělení pohádek

Pohádky rozlišujeme dle původu, a to na lidové (folklorní) čili anonymní a pohádky moderní autorské čili umělé. Na pomezí této hranice balancuje autorská pohádka podle lidových látek a motivů."

Poznámka

Ostravská univerzita v Ostravě, pedagogická fakulta, katedra Českého jazyka a literatury s didaktikou.
Rozsah čistého textu bez obrázků a poznámek pod čarou je cca 22 stran.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20279
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse