Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pohledávky v konkurzním řízení - pohled věřitele a úpadce

Pohledávky v konkurzním řízení - pohled věřitele a úpadce


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje problematiku pohledávek v konkurzním řízení, nejen z pohledu věřitele, ale také z pohledu úpadce. Obsahuje informace, které se týkají přihlášky pohledávek, tj. zjištění pasiv úpadce. Zabývá se pohledávkou v konkurzním řízení, rozlišuje řádně přihlášenou pohledávku, včas přihlášenou pohledávku, a promlčenou pohledávka. Definuje pojmy oddělení věřitelé, vykonatelná pohledávka, a také nevykonatelná pohledávka. Řeší výpočet výše přihlášené pohledávky, uplatnění zákonných opravných položek v konkurzním řízení, i rozdělení pohledávek v konkurzním řízení.

Obsah

1.
Pozice věřitele v konkurzním řízení
1.1.
Přihlášky pohledávek (zjištění pasiv úpadce)
1.2.
Pohledávky za úpadcem si nepřihlašují
2.
Pohledávka v konkurzním řízení
2.1.
Pohledávku je nutno přihlásit řádně a včas
2.2.
Promlčená pohledávka
2.3.
Vykonatelnou pohledávkou se rozumí především
2.4.
Nevykonatelná pohledávka
2.5.
Postavení pohledávek v konkurzním řízení
3.
Úroky z prodlení
3.1.
Výpočet výše úroků z prodlení
3.2.
Výpočet výše přihlášené pohledávky
3.3.
Podání přihlášek věřitelů
3.4.
Nezařazení pohledávky do seznamu
3.5.
Uplatnění zákonných opravných položek v konkurzním řízení
4.
Rozdělení pohledávek v konkurzním řízení
4.1.
Přezkumné jednání
4.2.
Zvláštní přezkumné jednání
4.3.
Výsledek přezkumných jednání pro věřitele

Úryvek

"Vykonatelnou pohledávkou se rozumí především :
o pohledávku přiznanou vykonatelným rozhodnutím soudů vydaných v občanském soudním řízení (platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, šekový platební rozkaz, rozsudek) a v trestním řízení, pokud přiznávají právo na náhradu škody (např. poškozený, kterému byl v trestním řízení přiznán nárok na náhradu škody proti obžalovanému (v tzv. adhézním řízení) doloží odsuzující rozsudek, který ukládá obžalovanému nahradit tuto škodu).Uvedená rozhodnutí je nutno nechat opatřit doložkou právní moci a vykonatelnosti. Vykonatelnost rozhodnutí pravidelně nastává po nabytí právní moci (resp. po marném uplynutí lhůty k plnění) popř. současně s právní mocí rozhodnutí. Nevyznačuje se na rozsudcích, které jsou předběžně vykonatelné ( rozsudky odsuzující k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední 3 měsíce před vyhlášením rozsudku ust. §162 odst.1 OSŘ),
o vykonatelná rozhodnutí rozhodčích komisí a smíry jimi schválené,
o vykonatelná rozhodnutí státních notářství a dohody jimi schválené,
o pohledávka o niž je notářem sepsaná dohoda účastníků ve formě notářského zápisu, v níž se účastník (dlužník) zaváže pohledávku druhého účastníka (věřitele) splnit a svolí, aby v případě, kdy tuto pohledávku nesplní řádně a včas, bylo použito notářského zápisu jako exekučního titulu, tj. na základě něho byl proveden výkon rozhodnutí – exekuce – ust. §71a až 71c Zákon č. 358/1992 Sb., notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti,
o exekutorský zápis dle z.č. 102/2001 Sb., exekuční řád
o vykonatelný rozhodčí nález ( dle ust. § 28 z.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů )
o pohledávka přiznaná vykonatelnými rozhodnutími orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i smírů schválených těmito orgány (stávají se vykonatelným jestliže proti nim již nelze podat řádný opravný prostředek (či jeho podání nemá odkladný účinek) a marně uplynula lhůta k plnění,
o pohledávka přiznaná vykonatelnými rozhodnutími a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení,
o pohledávka přiznaná jinými vykonatelnými rozhodnutími, plynoucí ze schválených smírů a listin, jejichž soudní výkon připouští zákon. Potvrzení o vykonatelnosti těchto titulů vydává orgán, který titul vydal. V případě, že je pohledávka vykonatelná, postačí, když věřitel odkáže na vykonatelné rozhodnutí, jehož vyhotovení s vyznačením vykonatelnosti přiloží k přihlášce do konkurzu. (S výjimkou platebního rozkazu, kde je dobré uvést právní důvod vzniku pohledávky). Jestliže věřitel nedoloží vykonatelný titul, který mu pohledávku přiznává nejpozději při přezkumném jednání, pokládá se jeho pohledávka za nevykonatelnou (ust. §20 odst. 2 ZKV)."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Částečně čerpáno z: http://books.google.cz/books?id=_sAZUl4NtJIC&pg=PA68&lpg=PA68&dq=%22pohled%C3%A1vky+zaji%C5%A1%C5%A5uj%C3%AD+pohled%C3%A1vky+odd%C4%9Blen%C3%BDch+v%C4%9B%C5%99itel%C5%AF%22&source=web&ots=yH1pNDvkbM&sig=25jve-yk4uLc3Cy-cVWtqBXpCJc&hl=cs&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPA60,M1; http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/novelizace_dani_28043.html?year=2006; http://www.euroekonom.cz/podnikani-bankrot2-old.php.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14727
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse